คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

โปรโมชั่นล่าสุด

เลือกรับโค้ดสไตล์คุณได้แล้ว มูลค่าสูงสุด 300 บาท เมื่อเปิดบัญชีและใช้บัตรเดบิตชิลดี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย “Your Chill” เลือก Chill ได้ตามสไตล์ที่คุณชอบ 

 

เลือกรับโค้ดส่วนลด Shopee, Bar B-Q Plaza e-Voucher หรือ โค้ดส่วนลด LINE MAN มูลค่าสูงสุด 300 บาท

เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และใช้บัตรเดบิต ชิลดี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

 

ต่อที่ 1 เลือกรับโค้ดส่วนลด Shopee, Bar B-Q Plaza e-Voucher หรือ โค้ดส่วนลด LINE MAN มูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และมียอดเงินฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 500 บาท

 
 1. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking หรือสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 2. ลูกค้าต้องไม่เคยมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย มาก่อน จึงมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว
 3. ลูกค้าใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และเปิดใช้บริการแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking เป็นครั้งแรก
 4. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ได้เพียง 1 บัญชี เท่านั้น
 5. ลูกค้ามียอดเงินฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย โดยจะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีฯ   ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย
 6. ลูกค้าต้องคงยอดเงินฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 500 บาท ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และคงสถานะการใช้งานแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking จนถึงวันที่เลือกรับโค้ดส่วนลด Shopee, Bar B-Q Plaza e-Voucher หรือ โค้ดส่วนลด LINE MAN มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเลือกรับนั้นๆทันที
 7. ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย สามารถเลือกรับ โค้ดส่วนลด Shopee, Bar B-Q Plaza e-Voucher หรือ โค้ดส่วนลด Line Man มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 คูปอง โดยจำกัด 1 สิทธิ์การเลือก / 1 ลูกค้า ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย
 8. ลูกค้าสามารถกดเลือกรับ โค้ดส่วนลด Shopee, Bar B-Q Plaza e-Voucher หรือ โค้ดส่วนลด Line Man ได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking โดยธนาคารจะจัดส่ง ผ่านทางการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ภายใน 30 วันทำการ โดยนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน (ทั้งนี้ลูกค้าต้องเปิดการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ตั้งแต่วันที่ลูกค้าลงทะเบียนเข้าใช้ครั้งแรก)
 9. สิทธิประโยชน์มีจำนวนจำกัด 3,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยสิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ทุกกรณี
 • โค้ดส่วนลด Shopee จำกัดเพียง 1,000 สิทธิ์ สามารถนำโค้ดที่ได้รับไปเป็นส่วนลดซื้อสินค้าผ่านบนแอปพลิเคชัน Shopee เท่านั้น (ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าจัดส่ง) โดยใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
 • Bar B-Q Plaza e-Voucher จำกัดเพียง 1,000 สิทธิ์  ใช้เฉพาะร้านที่อยู่ภายในเครือบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัดเท่านั้น ได้แก่ บาร์บีคิวพลาซ่า (Bar B Q Plaza), ฌานา (Charna) และก้อนเอ็กเพรส (GON EXPRESS) ทุกสาขา หรือ เลือกใช้บริการ ที่ Gon Gang Delivery โดยใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
 • โค้ดส่วนลด LINE MAN จำกัดเพียง 1,000 สิทธิ์ สามารถนำไปใช้ได้กับการชำระค่าอาหารหรือเครื่องดื่มเท่านั้น ผ่านบนแอปพลิเคชัน LINE MAN (ไม่รวมค่าจัดส่ง) โดยใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

 

ต่อที่ 2 เลือกรับโค้ดส่วนลด Shopee, Bar B-Q Plaza e-Voucher หรือ โค้ดส่วนลด LINE MAN เพิ่ม มูลค่ารวมสูงสุด 200 บาท สำหรับนักช้อปออนไลน์ เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ ครบทุกๆ 1,000 บาทขึ้นไป เลือกรับเพิ่ม โค้ดส่วนลด Shopee, Bar B-Q Plaza e-Voucher หรือ โค้ดส่วนลด LINE MAN มูลค่า 50 บาท

 
 1. เฉพาะลูกค้าที่สะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย (4895 0229) ผ่านช่องทางออนไลน์ ครบทุกๆ 1,000 บาทขึ้นไประหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 จึงมีสิทธิ์ได้เลือกรับโค้ดส่วนลด Shopee, Bar B-Q Plaza e-Voucher หรือ โค้ดส่วนลด LINE MAN มูลค่า 50 บาท
 2. ลูกค้าต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และบัตรเดบิต ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย จนถึงวันที่กดเลือกรับ โค้ดส่วนลด Shopee, Bar B-Q Plaza e-Voucher หรือ โค้ดส่วนลด LINE MAN มูลค่า 50 บาท มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การได้รับโค้ดส่วนลดดังกล่าวทันที
 3. ลูกค้าสามารถกดเลือกรับ โค้ดส่วนลด Shopee, Bar B-Q Plaza e-Voucher หรือ โค้ดส่วนลด LINE MAN มูลค่า 50 บาท ต่อการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ครบทุกๆ 1,000 บาท โดยจำกัด การได้รับคูปองแทนเงินสูงสุดจำกัด 4 โค้ด (มูลค่ารวม 200 บาท) ต่อ 1 หมายเลขบัตรเดบิต ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย
 4. ธนาคารจะนับมูลค่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ ครบทุกๆ 1,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งจำนวนเงินที่ไม่ครบ 1,000 บาท และ/หรือเศษของยอดเงินที่ใช้จ่ายเกินจำนวนที่ลูกค้าได้รับคูปองแทนเงินสดสูงสุดจำกัด 4 โค้ดไปแล้ว จะไม่สามารถยกยอดสะสมค่าใช้จ่ายผ่านบัตรไปในเดือนถัดไปได้
 5. ลูกค้าสามารถกดเลือกรับ โค้ดส่วนลด Shopee, Bar B-Q Plaza e-Voucher หรือ โค้ดส่วนลด LINE MAN มูลค่า 50 บาท จำนวน 1 คูปอง โดยจำกัด 1 สิทธิ์การเลือกรับ ผ่านทางแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking โดยธนาคารจะจัดส่ง ผ่านทางการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ภายใน 30 วันทำการ โดยนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน (ทั้งนี้ลูกค้าต้องเปิดการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ตั้งแต่วันที่ลูกค้าลงทะเบียนเข้าใช้ครั้งแรก)
 6. สิทธิประโยชน์มีจำนวนจำกัด 3,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยสิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ทุกกรณี
 • โค้ดส่วนลด Shopee จำกัดเพียง 1,000 สิทธิ์ สามารถนำโค้ดที่ได้รับไปเป็นส่วนลดซื้อสินค้าผ่านบนแอปพลิเคชัน Shopee เท่านั้น (ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าจัดส่ง) โดยใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
 • Bar B-Q Plaza e-Voucher จำกัดเพียง 1,000 สิทธิ์  ใช้เฉพาะร้านที่อยู่ภายในเครือบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัดเท่านั้น ได้แก่ บาร์บีคิวพลาซ่า (Bar B Q Plaza), ฌานา (Charna) และก้อนเอ็กเพรส (GON EXPRESS) ทุกสาขา หรือ เลือกใช้บริการ ที่ Gon Gang Delivery โดยใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
 • โค้ดส่วนลด LINE MAN จำกัดเพียง 1,000 สิทธิ์ สามารถนำไปใช้ได้กับการชำระค่าอาหารหรือเครื่องดื่มเท่านั้นผ่านบนแอปพลิเคชัน LINE MAN (ไม่รวมค่าจัดส่ง) โดยใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 
 1. โค้ดส่วนลด Shopee, Bar B-Q Plaza e-Voucher หรือ โค้ดส่วนลด LINE MAN โดยใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
 2. โค้ดส่วนลด Shopee, Bar B-Q Plaza e-Voucher หรือ โค้ดส่วนลด LINE MAN ใช้เป็นส่วนลดสินค้าที่มียอดซื้อรวมทั้งหมดเท่ากับ หรือ มากกว่ามูลค่าของคูปองแทนเงินสดที่ระบุไว้
 3. เมื่อรับสิทธิประโยชน์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงทุกกรณี
 4. ผลตอบแทนจาก เลือกรับ โค้ดส่วนลด Shopee, Bar B-Q Plaza e-Voucher หรือ โค้ดส่วนลด LINE MAN มูลค่า 100 บาท เทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1% ต่อปี (เมื่อคิดจากยอดเงินฝากในบัญชี 10,000 บาท)
 5. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 6. ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ
 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้นๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สุด
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB THAI Care Center โทร 02 626 7777 ทุกวัน เวลา 07:00 น. – 20:00 น.

 

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด Shopee:

 
 1. โค้ดส่วนลด Shopee สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น
 2. จำกัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลดแต่ละครั้ง โดยการใช้โค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์ /โค้ด/ครั้ง สำหรับเป็นส่วนลดใช้ซื้อสินค้าและใช้ผ่านแอป
  พลิเคชัน Shopee เท่านั้น
 3. ใช้ได้กับสินค้าทุกหมวดหมู่ ยกเว้นตั๋วและบัตรกำนัล เกมดิจิทัลและบัตรเติมเกม ทองคำแท่งและทองคำแผ่น หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้ และเงื่อนไขให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ Shopee (Thailand)
 4. ส่วนลดใช้สำหรับการจัดส่งผ่านช่องทางที่รองรับโดย Shopee
 5. ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 6. เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด Shopee หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ Shopee (Thailand) ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee (Thailand) โทร. 0 2017 8399 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 น.-17:30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (Bar B-Q Plaza e-Voucher): 

 
 1. Bar B-Q Plaza e-Voucher สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566  เท่านั้น
 2. จำกัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลดแต่ละครั้ง โดยการใช้โค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์ /โค้ด/ครั้ง เท่านั้น
 3. โปรดแสดงบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) นี้ต่อพนักงาน ณ จุดชำระเงิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 4. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) นี้ใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. บัตรกำนัลนี้ใช้เฉพาะร้านที่อยู่ภายในเครือบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัดเท่านั้น ได้แก่ บาร์บีคิวพลาซ่า (Bar B Q Plaza), ฌานา (Charna) และก้อนเอ็กเพรส (GON EXPRESS) ทุกสาขา หรือเลือกใช้บริการผ่าน Gon Gang Delivery
 6. มูลค่าของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) นี้ สามารถนำมาคำนวณเป็นคะแนนสะสมและยอดใช้จ่ายสะสมในสมาชิกได้ เมื่อท่านนำบัตรกำนัลนี้มาใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการของทางร้าน หรือ เลือกใช้บริการ Gon Gang Delivery ก่อนการชำระค่าอาหาร เลือก"บัตรกำนัลเงินสด" ทางขวา และกด "รูปบาร์โค้ด" เพื่อสแกนบัตรกำนัลเงินสด อัพโหลด หรือ สแกน QR Code ด้านหลังบัตรกำนัลเพื่อใช้งาน
 7. เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (Bar B-Q Plaza e-Voucher) หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ เครือบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 0 2575 1001 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

 

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด LINE MAN:

 
 1. โค้ดส่วนลด LINE MAN สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566  เท่านั้น
 2. จำกัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลดแต่ละครั้ง โดยการใช้โค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์ /โค้ด/ครั้ง
 3. ส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะการชำระค่าอาหารหรือเครื่องดื่มเมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 150 บาทขึ้นไป/ออร์เดอร์ (เฉพาะค่าอาหาร หรือ เครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมค่าจัดส่ง) ผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN เท่านั้น
 4. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. เงื่อนไขการซื้อหรือการส่งสินค้า เป็นไปตามที่ LINE MAN กำหนดธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ผู้ถือบัตเดบิตชิลดี ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ หรือสอบถามเพิ่มเติมกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ LINE MAN ผ่านช่องทาง  LINE MAN LIVE Chat https://lin.ee/xBazsvP
 6. ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง www.cimbthai.com    
 7. ในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้ง ให้ถือเอาคำตัดสินชี้ขาดของธนาคารเป็นที่สุด
 8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด