คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

โปรโมชั่นล่าสุด

เลือกรับโค้ดส่วนลด มูลค่าสูงสุด 300 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และใช้บัตรเดบิต ชิลดี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย “Your Chill” เลือก Chill ได้ตามสไตล์ที่คุณชอบ 

 

เลือกรับโค้ดส่วนลด Shopee, Swensen’s หรือ โค้ดส่วนลด Lotus’s มูลค่าสูงสุด 300 บาท

เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และใช้บัตรเดบิต ชิลดี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566

 

ต่อที่ 1 เลือกรับโค้ดส่วนลด Shopee, Swensen’s หรือ โค้ดส่วนลด Lotus’s มูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย มียอดเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป และโอนเงิน หรือ จ่ายบิล 3 รายการ ขึ้นไป

 

1. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking หรือสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566

2. ลูกค้าต้องไม่เคยมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย มาก่อน จึงมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว

3. ลูกค้าใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และเปิดใช้บริการแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking เป็นครั้งแรก

4. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ได้เพียง 1 บัญชี เท่านั้น

5. ลูกค้าต้องทำตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ดังนี้

    5.1 ลูกค้าต้องมียอดเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป โดยจะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบีไทย

    5.2 ทำธุรกรรม โอนเงิน หรือ จ่ายบิล 3 รายการ ขึ้นไป ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI  Digital Banking

6. ลูกค้าต้องคงยอดเงินฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 1,000 บาท ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และคงสถานะการใช้งานแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking จนถึงวันที่เลือกรับโค้ดส่วนลด Shopee, Swensen’s หรือ โค้ดส่วนลด Lotus’s มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเลือกรับนั้นๆทันที

7. ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย สามารถเลือกรับ โค้ดส่วนลด Shopee, Swensen’s หรือ โค้ดส่วนลด Lotus’s มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 คูปอง โดยจำกัด 1 สิทธิ์การเลือก / 1 ลูกค้า ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย

8. ลูกค้าสามารถกดเลือกรับ โค้ดส่วนลด Shopee, Swensen’s หรือ โค้ดส่วนลด Lotus’s ได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking โดยธนาคารจะจัดส่ง ผ่านทางการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ภายใน 30 วันทำการ โดยนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน (ทั้งนี้ลูกค้าต้องเปิดการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ตั้งแต่วันที่ลูกค้าลงทะเบียนเข้าใช้ครั้งแรก)

9. สิทธิประโยชน์มีจำนวนจำกัด 3,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยสิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ทุกกรณี

 • โค้ดส่วนลด Shopee จำกัดเพียง 1,000 สิทธิ์ สามารถนำโค้ดที่ได้รับไปเป็นส่วนลดซื้อสินค้าผ่านบนแอปพลิเคชัน Shopee เท่านั้น (ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าจัดส่ง) โดยใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
 • โค้ดส่วนลดSwensens จำกัดเพียง 1,000 สิทธิ์ สามารถใช้คูปองแทนเงินสดได้ที่ร้าน Swensen’s ทุกสาขา โดยใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
 • โค้ดส่วนลด Lotus’s จำกัดเพียง 1,000 สิทธิ์ สามารถใช้ซื้อสินค้าที่โลตัส ทุกสาขา โดยใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

 

ต่อที่ 2 เลือกรับโค้ดส่วนลด Shopee, Swensen’s หรือ โค้ดส่วนลด Lotus’s เพิ่ม มูลค่ารวมสูงสุด 200 บาท

สำหรับนักช้อปออนไลน์ เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ ครบทุกๆ 1,000 บาทขึ้นไป เลือกรับเพิ่ม โค้ดส่วนลด Shopee, Swensen’s หรือ โค้ดส่วนลด Lotus’s มูลค่า 50 บาท

 

 1. เฉพาะลูกค้าที่สะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย (4895 0229) ผ่านช่องทางออนไลน์ ครบทุกๆ 1,000 บาทขึ้นไประหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566 จึงมีสิทธิ์ได้เลือกรับโค้ดส่วนลด Shopee, Swensen’s หรือ โค้ดส่วนลด Lotus’s มูลค่า 50 บาท
 2. ลูกค้าต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และบัตรเดบิต ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย จนถึงวันที่กดเลือกรับ โค้ดส่วนลด Shopee, Swensen’s หรือ โค้ดส่วนลด Lotus’s มูลค่า 50 บาท มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การได้รับโค้ดส่วนลดดังกล่าวทันที
 3. ลูกค้าสามารถกดเลือกรับ โค้ดส่วนลด Shopee, Swensen’s หรือ โค้ดส่วนลด Lotus’s มูลค่า 50 บาท ต่อการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ครบทุกๆ 1,000 บาท โดยจำกัด การได้รับคูปองแทนเงินสูงสุดจำกัด 4 โค้ด (มูลค่ารวม 200 บาท) ต่อ 1 หมายเลขบัตรเดบิต ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย
 4. ธนาคารจะนับมูลค่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ ครบทุกๆ 1,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งจำนวนเงินที่ไม่ครบ 1,000 บาท และ/หรือเศษของยอดเงินที่ใช้จ่ายเกินจำนวนที่ลูกค้าได้รับคูปองแทนเงินสดสูงสุดจำกัด 4 โค้ดไปแล้ว จะไม่สามารถยกยอดสะสมค่าใช้จ่ายผ่านบัตรไปในเดือนถัดไปได้
 5. ลูกค้าสามารถกดเลือกรับ โค้ดส่วนลด Shopee, Swensen’s หรือ โค้ดส่วนลด Lotus’s มูลค่า 50 บาท จำนวน 1 คูปอง โดยจำกัด 1 สิทธิ์การเลือกรับ ผ่านทางแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking โดยธนาคารจะจัดส่ง ผ่านทางการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ภายใน 30 วันทำการ โดยนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน (ทั้งนี้ลูกค้าต้องเปิดการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ตั้งแต่วันที่ลูกค้าลงทะเบียนเข้าใช้ครั้งแรก)
 6. สิทธิประโยชน์มีจำนวนจำกัด 3,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยสิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ทุกกรณี

 

 • โค้ดส่วนลด Shopee จำกัดเพียง 1,000 สิทธิ์ สามารถนำโค้ดที่ได้รับไปเป็นส่วนลดซื้อสินค้าผ่านบนแอปพลิเคชัน Shopee เท่านั้น (ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าจัดส่ง) โดยใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
 • โค้ดส่วนลด Swensen’s จำกัดเพียง 1,000 สิทธิ์ สามารถใช้คูปองแทนเงินสดได้ที่ร้าน Swensen’s ทุกสาขา โดยใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
 • โค้ดส่วนลด Lotus’s จำกัดเพียง 1,000 สิทธิ์ สามารถใช้ซื้อสินค้าที่โลตัส ทุกสาขา โดยใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

 1. โค้ดส่วนลด Shopee, Swensen’s หรือ โค้ดส่วนลด Lotus’s โดยใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566
 2. โค้ดส่วนลด Shopee, Swensen’s หรือ โค้ดส่วนลด Lotus’s ใช้เป็นส่วนลดสินค้าที่มียอดซื้อรวมทั้งหมดเท่ากับ หรือ มากกว่ามูลค่าของคูปองแทนเงินสดที่ระบุไว้
 3. เมื่อรับสิทธิประโยชน์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงทุกกรณี
 4. ผลตอบแทนจาก เลือกรับ โค้ดส่วนลด Shopee, Swensen’s หรือ โค้ดส่วนลด Lotus’s มูลค่า 100 บาท เทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1% ต่อปี (เมื่อคิดจากยอดเงินฝากในบัญชี 10,000 บาท)
 5. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 6. ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ
 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้นๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สุด
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB THAI Care Center โทร 02 626 7777 ทุกวัน เวลา 07:00 น. – 20:00 น.

 

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด Shopee :

 

 1. โค้ดส่วนลด Shopee สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566 เท่านั้น
 2. จำกัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลดแต่ละครั้ง โดยการใช้โค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์ /โค้ด/ครั้ง สำหรับเป็นส่วนลดใช้ซื้อสินค้าและใช้ผ่านแอป
  พลิเคชัน Shopee เท่านั้น
 3. ใช้ได้กับสินค้าทุกหมวดหมู่ ยกเว้นตั๋วและบัตรกำนัล เกมดิจิทัลและบัตรเติมเกม ทองคำแท่งและทองคำแผ่น หรือนมผงสำหรับเด็ก   1 - 2 ปี และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้ และเงื่อนไขให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ Shopee (Thailand)
 4. ส่วนลดใช้สำหรับการจัดส่งผ่านช่องทางที่รองรับโดย Shopee
 5. ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 6. เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด Shopee หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ Shopee (Thailand) ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee (Thailand) โทร. 0 2017 8399 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 น.-17:30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์    

 

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด Swensen’s : 

 
 1. โค้ดส่วนลด Swensen’s สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566 เท่านั้น
 2. จำกัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลดแต่ละครั้ง โดยการใช้โค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์ /โค้ด/ครั้ง เท่านั้น
 3. สิทธิพิเศษสำหรับการซื้อสินค้า Swensen’s เท่านั้น สามารถใช้คูปองแทนเงินสดได้ที่ร้าน Swensen’s ทุกสาขา
 4. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 5. ห้ามแคปหน้าจอรายละเอียดคูปองที่, Barcodeแสดง QR Code, รหัสคูปอง เป็นรูปภาพ เพื่อการใช้งาน หรือ ส่งต่อให้บุคคลอื่น เพราะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ เจ้าหน้าที่หน้าร้านจะรับดูหน้าจอจริงเท่านั้น
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด หากมีข้อพิพาทคำตัดสินของร้านค้าหรือธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

 

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด Lotus’s :

 
 1. โค้ดส่วนลด Lotus’s สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566 เท่านั้น
 2. จำกัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลดแต่ละครั้ง โดยการใช้โค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์ /โค้ด/ครั้ง
 3. ส่วนลดนี้สามารถใช้ซื้อสินค้าที่โลตัส ทุกสาขา
 4. โค้ดส่วนลด Lotus’s ไม่สามารถถอน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรูปแบบการชำระอื่น และไม่สามารถทอนส่วนต่างเป็นเงินสด กรณีซื้อสินค้าน้อยกว่ามูลค่าของ e-Coupon
 5. ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ บัตรเติมเงิน บัตรของขวัญ นมดัดแปลงสาหรับทารกและนมดัดแปลง สูตรต่อเนื่องสาหรับทารกและเด็ก (สูตร 1 และ 2) Bill Payment  และค่าธรรมเนียม บริการไปรษณีย์ ศูนย์อาหาร โลตัสช้อปออนไลน์ และสินค้า/ร้านค้าในบริเวณพื้นที่เช่าของโลตัส
 6. การใช้ โค้ดส่วนลด Lotus’s จะต้องกดรับสิทธิ์ที่หน้าเคาเตอร์แคชเชียร์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ใช้รูปภาพที่มีการบันทึกเก็บไว้ หรือพิมพ์บนกระดาษ  
 7. ส่วนลดจากการใช้โค้ดส่วนลด Lotus’s จะไม่ถูกนำมาคำนวณเป็นแต้มคลับการ์ด
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ ศูนย์บริการลูกค้าโลตัส โทร 1430 เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 23.00 น.