คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย 

 

รับ Central Group e-Coupon มูลค่าสูงสุด 500 บาท เมื่อเพิ่มยอดเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย

ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2566

 

1. สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะผู้ได้รับสื่อประชาสัมพันธ์จากทางธนาคารฯ เท่านั้น ที่มีการเพิ่มยอดเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking หรือ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2566 ตามตารางรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

เพิ่มยอดเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส

ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking

หรือ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

จำนวนยอดเงินฝาก

Central e-Voucher
ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป  Central e-Voucher มูลค่า 100 บาท
ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป Central e-Voucher มูลค่า 500 บาท

 

2. การเพิ่มยอดเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking หรือสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2566 โดยจะนับยอดฝากรวมสะสมในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย และต้องคงยอดเงินฝากเพิ่มในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย จนถึง ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาส่งเสริมการขาย

3. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขข้างต้นจะได้รับ Central e-Voucher มูลค่า 100 บาท หรือ มูลต่า 500 บาท ตามที่เงื่อนไขธนาคารฯกำหนด ผ่านทางการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ภายใน 30 วันทำการนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ทุกสาขา (ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหารและทางออนไลน์)

4. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังคงมีบัญชีเงินฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย และยังคงเป็นผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking จนถึงวันที่ได้รับ Central e-Voucher มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การได้รับโค้ดส่วนลดดังกล่าวทันที

5. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ที่ได้รับข้อความจากทางธนาคารฯ เท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

6. จำกัดสิทธิ์การได้รับ Central e-Voucher มูลค่าสูงสุด 500 บาท ต่อ 1 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 
 1. ระยะเวลาการใช้ Central e-Voucher โดยใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 กรกฎาคม 2566
 2. ผลตอบแทนจาก Central e-Voucher มูลค่า 500 บาท เทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.1% ต่อปี และ (เมื่อคิดจากยอดเงินฝากในบัญชี 500,000 บาท)  
 3. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคารกำหนด  ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้นๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สุด
 4. ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ
 5. ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า ให้เป็นไปตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Thai Care Center โทร 02 626 7777 ทุกวัน เวลา07:00 น. – 20:00 น.

 

เงื่อนไขการใช้ Central e-Voucher

 
 • สามารถใช้ได้ที่ เซ็นทรัล, มาร์คแอนด์สเปนเซอร์, มูจิ, ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด, ท็อปส์ คลับ, อีทไทยโซนซูเปอร์มาร์เก็ต, Thai Favourites , เพาเวอร์บาย, โก เพาเวอร์, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, โรบินสัน, ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอน, มัทสึโมโตะ คิโยชิ, ออฟฟิศเมท, ออโต้วัน และ โก ว้าว ตามมูลค่าในบัตรและที่แสดงบนบัตร (ยกเว้นร้านค่าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหาร และช่องทางออนไลน์)
 • Central e-Voucher สามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการได้ 1 ครั้ง / ใบเสร็จ ตามมูลค่าใน e-Voucher
 • ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าประเภท บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรของขวัญ, การชำระบิล, สินค้าขายส่งและสินค้ากลุ่มโครงสร้างบางรายการ เงื่อนไขการชำระค่าสินค้าและบริการด้วย Central e-Voucher เป็นไปตามข้อกำหนดของร้านค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป
 • ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม หรือข้อกำหนดของกฎหมายห้ามส่งเสริมการขาย เช่น สุรา, บุหรี่, ยา, อาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็กและอาหารเสริมสำหรับทารก ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจะมีขึ้นในอนาคตได้
 • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ระยะเวลาการใช้ Central e-Voucher หมดอายุวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
 • หากเกิดกรณีมีปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ได้ทาง Call center โทร. 02-100-8777 (ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 20.00 น.) หรือทาง Email CPMsupport@central.co.th