คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

โปรโมชั่นล่าสุด

เลือกรับ e-Coupon มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 

ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย (“Speed D+”) และลงทุนในหุ้นกู้ หรือ กองทุนรวม โดยชำระผ่านแอปพลิเคชัน ด้วยบัญชีเงินฝาก Speed D+ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566 เลือกรับ Central E-Voucher หรือ Starbucks e-Coupon มูลค่า 1,000 บาท และ รับเพิ่ม! Preferred Point 500 Points

 

การเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ เพื่อเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

 
 1. ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking หรือสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566 และลูกค้าต้องมีแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking
 2. ลูกค้าต้องไม่เคยมีบัญชีเงินฝาก Speed D+ มาก่อน จึงมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 3. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ ได้เพียง 1 บัญชี เท่านั้น

 

ต่อที่ 1 เลือกรับ Central E-Voucher หรือ Starbucks e-Coupon มูลค่า 1,000 บาท

 

 
 1. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ ตามรายละเอียด “การเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ เพื่อเข้าร่วมรายการ” ข้างต้น
 2. ลูกค้าต้องมียอดเงินฝากมากกว่า 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) ขึ้นไป และต้องคงยอดเงินฝากต่อเนื่องกันอย่างน้อย 2 เดือน ในบัญชีเงินฝาก Speed D+ นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีฯ ซึ่งการคำนวณยอดเงินฝากจะนับรวมตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีฯ และวันที่มีเงินฝากในบัญชีฯ จนถึง ณ วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
เดือนเมษายน 2566  
วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+  ระยะเวลาขั้นต่ำที่ต้องคงเงินฝากในบัญชีเงินฝาก Speed D+ ระยะเวลาที่จะได้รับ e-Coupon

1 เมษายน 2566 – 20 เมษายน 2566

30 เมษายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 มิถุนายน 2566

21 เมษายน 2566 – 30 เมษายน 2566

31 พฤษภาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 กรกฎาคม 2566
เดือนพฤษภาคม 2566
วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+  ระยะเวลาขั้นต่ำที่ต้องคงเงินฝากในบัญชีเงินฝาก Speed D+ ระยะเวลาที่จะได้รับ e-Coupon

1  พฤษภาคม 2566 – 20 พฤษภาคม 2566

31 พฤษภาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 

กรกฎาคม 2566

21 พฤษภาคม 2566  – 31 พฤษภาคม 2566

30 มิถุนายน 2566 – 31 กรกฎาคม 2566

สิงหาคม 2566

เดือนมิถุนายน 2566
วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+  ระยะเวลาขั้นต่ำที่ต้องคงเงินฝากในบัญชีเงินฝาก Speed D+ ระยะเวลาที่จะได้รับ e-Coupon

1 มิถุนายน 2566 – 20 มิถุนายน 2566

30 มิถุนายน 2566 – 31 กรกฎาคม 2566

สิงหาคม 2566

21 มิถุนายน 2566- 30 มิถุนายน 2566

31 กรกฎาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566

กันยายน 2566

 

 

3. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขข้างต้นสามารถเลือกรับ Central E-Voucher หรือ Starbucks e-Coupon มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 1 คูปอง โดยจำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ลูกค้า ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าสามารถเลือกรับ Central E-Voucher หรือ Starbucks e-Coupon ได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน CIMB โดยธนาคารจะจัดส่ง ผ่านทางการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ภายใน 30 วันทำการ โดยนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน (ทั้งนี้ลูกค้าต้องเปิดการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ตั้งแต่วันที่ลูกค้าลงทะเบียนเข้าใช้ครั้งแรก)

4. สิทธิประโยชน์มีจำนวนจำกัดเพียง 1,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยสิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ทุกกรณี

 • Central E-Voucher จำกัดเพียง 500 สิทธิ์ สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ทุกสาขา (ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหารและทางออนไลน์) ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 • Starbucks e-Coupon จำกัดเพียง 500 สิทธิ์ สามารถนำไปใช้ได้กับการซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน Starbucks ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

5. ลูกค้าต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้บริการบัญชีเงินฝาก Speed D+ และแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking จนถึงวันที่ได้รับ Central E-Voucher หรือ Starbucks e-Coupon มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับ Central E-Voucher หรือ Starbucks e-Coupon นั้น ๆ ทันที

6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือทอนเป็นเงินสด/ของรางวัลอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถเพิ่มเติมยอดเงินใน e-Coupon ได้ และไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

7. Central E-Voucher หรือ Starbucks e-Coupon ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ผลตอบแทนจาก Central E-Voucher หรือ Starbucks e-Coupon มูลค่า 1,000 บาท เทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.03% ต่อปี (เมื่อคิดจากยอดเงินฝากในบัญชี 3,000,001 บาท)     

 

ต่อที่ 2 รับเพิ่ม! Preferred Point 500 Points

 

 

 1. สำหรับลูกค้าต่อที่ 1 เมื่อลูกค้าลงทุนในหุ้นกู้ หรือกองทุนรวม มูลค่าตั้งแต่ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)  ขึ้นไป โดยทำรายการหักเงิน จากบัญชีเงินฝาก Speed D+ ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566
 2. ลูกค้าสามารถลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภท ยกเว้น RMF (Retirement Mutual Fund หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ) และ SSF  (Super Savings Fund หรือ กองทุนเพื่อการออม)
 3. ธนาคารจำกัดมูลค่าการลงทุนในหุ้นกู้ และกองทุนรวม ที่มีมูลค่าการลงทุนรวม 1,000,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี  ขึ้นไปเท่านั้น ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย
 4. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขข้างต้นจะได้รับ Preferred Point 500 Points โดยสามารถแลกใช้คะแนนผ่านแอปพลิเคชัน myPreferred เท่านั้น
 5. จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ลูกค้า ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องสมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred พร้อมดาวน์โหลด myPreferred application ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของเดือนที่ลงทุนตามเงื่อนไขของธนาคารข้างต้น โดยธนาคารจะจัดส่ง Preferred Point ผ่าน myPreferred application ภายใน 60 วันทำการ โดยนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนที่ลงทุนตามเงื่อนไขของธนาคารข้างต้นตามรอบปฏิทิน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้คะแนนหากสมาชิกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน myPreferred หลังจากวันที่กำหนด (ทั้งนี้ลูกค้าต้องเปิดการแจ้งเตือนบน myPreferred application ตั้งแต่วันที่ลูกค้าลงทะเบียนเข้าใช้ครั้งแรก)
 6. สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่ผู้อื่นได้
 7. Preferred points ที่ได้รับจะหมดอายุ 1 ปีหลังจากที่ได้รับ สมาชิกสามารถตรวจสอบวันหมดอายุได้ที่ แอปพลิเคชัน myPreferred
 8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิพิเศษต่างๆ โดย สมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 9. ลูกค้าต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้บริการบัญชีเงินฝาก Speed D+ และใช้งาน myPreferred application จนถึงวันที่ได้รับ Preferred Point มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับ Preferred Point นั้นๆ ทันที
 10. เมื่อรวมสิทธิประโยชน์ตาม รายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของธนาคารแล้ว มูลค่ารวมของสมนาคุณต้องไม่เกินร้อยละ 0.2 ของมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำสำหรับผู้ลงทุนแต่ละราย
 11. สอบถามข้อมูลสิทธิประโยชน์สมาชิก CIMB Preferred  หรือการใช้งานแอปพลิเคชัน myPreferred เพิ่มเติมได้ที่ CIMB Preferred Line โทร 02 626 7888 ทุกวัน เวลา 07.00 น. – 20.00 น.

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของรายการส่งเสริมการขาย

 

 1. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566
 2. ระยะเวลาการใช้ Central E-Voucher และ Starbucks e-Coupon ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 3. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคารกำหนด  ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้นๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สุด
 4. ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ
 5. ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า ให้เป็นไปตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Thai Care Center โทร 02 626 7777 ทุกวัน เวลา07:00 น. – 20:00 น.

 

คำเตือน 

 

 • ทำความเข้าใจลักษณะหุ้นกู้ หรือกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • การลงทุนในหุ้นกู้ และหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงของการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
 • กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้
 • กองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงไม่เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการรักษาเงินต้นไว้
 • กองทุนรวมอาจลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์หรือประเทศที่ลงทุน ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
 • โปรดศึกษาข้อมูลของหุ้นกู้ หรือกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยทุกสาขา หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่าน สอบถามข้อมูลทั่วไปได้ที่ CIMB Thai Care Center โทร 02 626 7777 ทุกวัน เวลา 07:00 น. – 20:00 น.

 

เงื่อนไขการใช้ Central E-Voucher

 
 • สามารถใช้ได้ที่ เซ็นทรัล, มาร์คแอนด์สเปนเซอร์, มูจิ, ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด, ท็อปส์ คลับ, อีทไทยโซนซูเปอร์มาร์เก็ต, Thai Favourites , เพาเวอร์บาย, โก เพาเวอร์, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, โรบินสัน, ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอน, มัทสึโมโตะ คิโยชิ, ออฟฟิศเมท, ออโต้วัน และ โก ว้าว ตามมูลค่าในบัตรและที่แสดงบนบัตร (ยกเว้นร้านค่าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหาร และช่องทางออนไลน์)
 • Central E-Voucher สามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการได้ 1 ครั้ง / ใบเสร็จ ตามมูลค่าใน E-Voucher
 • ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าประเภท บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรของขวัญ, การชำระบิล, สินค้าขายส่งและสินค้ากลุ่มโครงสร้างบางรายการ
 • ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม หรือข้อกำหนดของกฎหมายห้ามส่งเสริมการขาย เช่น สุรา, บุหรี่, ยา, อาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็กและอาหารเสริมสำหรับทารก ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจะมีขึ้นในอนาคตได้
 • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ระยะเวลาการใช้ Central E-Voucher หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 • หากเกิดกรณีมีปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ได้ทาง Call center โทร. 02-100-8777 (ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 20.00 น.) หรือทาง Email CPMsupport@central.co.th

 

เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon

 

 • แสดง บัตรกำนัล Starbucks e-Coupon กับพนักงานก่อนชำระเงิน
 • สามารถนำไปใช้ได้กับการซื้อสินค้าทุกประเภท ที่ร้าน Starbucks ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • บัตรกำนัล Starbucks e-Coupon สามารถนำมาใช้ซ้ำได้จนกว่ายอดเงินในโค้ดจะหมดไป
 • ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด/ของรางวัลอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ไม่สามารถเพิ่มเติมยอดใน e-Coupon ได้ หรือโอนยอดเงินไปสู่บัตรสตาร์บัคส์ได้ และสามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ระยะเวลาการใช้ส่วนลด Starbucks e-Coupon  หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2566