คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

โปรโมชั่นล่าสุด

Chill Delivery สั่งอาหารผ่าน LINE MAN รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท

 

ลูกค้าที่ชำระค่าอาหารผ่าน E-Payment* ในแอปไลน์แมนครั้งแรก

CODE: CHILLD100

 1. รับส่วนลด 100 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 150 บาทขึ้นไป/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
 2. สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยชำระด้วยบัตรเครดิต / เดบิต / Rabbit LINE Pay และชำระค่าอาหารครั้งแรกด้วยบัตรเดบิตชิลดี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เท่านั้น
 3. จำกัด 3 สิทธิ์/บัตร ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 4. สิทธิ์ส่วนลดมีจำนวนจำกัด 300 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 5. ผู้ใช้บริการต้องใช้โค้ด CHILLD100 ที่ LINEMAN Application ก่อนการชำระเงินทุกครั้ง 

 

ลูกค้าที่ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเดบิตชิลดีในแอปไลน์แมน

CODE: CHILLD60

 1. รับส่วนลด 60 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 150 บาทขึ้นไป/ออร์เดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น)
 2. สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าอาหารผ่าน LINE MAN Application ด้วยบัตรเดบิตชิลดี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เท่านั้น
 3. จำกัด 3 สิทธิ์ / บัตร / วัน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 4. สิทธิ์ส่วนลดมีจำนวนจำกัด 2,000 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 5. ผู้ใช้บริการต้องใช้โค้ด CHILLD60 ที่ LINEMAN Application ก่อนการชำระเงินทุกครั้ง 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะการชำระค่าอาหาร/เครื่องดื่ม และบริการ ด้วยบัตรเดบิตชิลดี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เท่านั้น LINEMAN Application เท่านั้น
 2. การชำระ E-Payment ในที่นี้หมายถึงการชำระด้วยบัตรเครดิต / เดบิต หรือ Rabbit LINE Pay
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 4. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2021
 5. เงื่อนไขการซื้อหรือการส่งสินค้า เป็นไปตามที่ LINEMAN กำหนดธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ผู้ถือบัตรเดบิต ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ หรือสอบถามเพิ่มเติมกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ LINEMAN ผ่านช่องทาง ​LINEMAN Application
 6. ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารช่องทางใดช่องทางหนึ่ง   
 7. ในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้ง ให้ถือเอาคำตัดสินชี้ขาดของธนาคารเป็นที่สุด 
 8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด