คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย 

 

รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท เมื่อชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซัลนัลแคชหรือสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ด้วยแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566

 

 1. สำหรับลูกค้าที่ชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซัลนัลแคชหรือสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ด้วยแอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566
 2. ลูกค้าตามข้อ 1. ต้องชำระค่างวดสินเชื่อบุคคลเพอร์ซัลนัลแคชหรือสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย บนแอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking จำนวน 2 ครั้ง จึงจะได้รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท
 3. ลูกค้า 1 ท่าน จะได้รับสูงสุด 1 สิทธิ์ และจำกัด 1,250 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย เท่านั้น
 4. ลูกค้าที่ชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซัลนัลแคชหรือสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ตามเงื่อนไขข้างต้น จะได้รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท ผ่านทางการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยสามารถนำโค้ดที่ได้รับไปเป็นส่วนลดซื้อสินค้าผ่านบนแอปพลิเคชัน Shopee เท่านั้น
 5. ลูกค้าต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้บริการ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซัลนัลแคชหรือสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช / บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และแอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking จนถึงวันที่ได้รับโค้ดส่วนลด Shopee มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การได้รับโค้ดส่วนลดดังกล่าวทันที
 6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 7. โค้ดส่วนลด Shopee สามารถนำไปเป็นส่วนลดใช้ซื้อสินค้าโดยไม่มีขั้นต่ำผ่านแอปพลิเคชัน Shopee เท่านั้น (ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าจัดส่ง) โดยใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2566
 8. โค้ดส่วนลด Shopee ใช้เป็นส่วนลดสินค้าที่มียอดซื้อรวมทั้งหมดเท่ากับ หรือ มากกว่ามูลค่าของโค้ดส่วนลดที่ระบุไว้
 9. เมื่อรับสิทธิประโยชน์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงทุกกรณี
 10. ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้นๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สุด
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB THAI Care Center โทร 02 626 7777 ทุกวัน เวลา 07:00 น. – 20:00 น.

 

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด Shopee:

 
 1. โค้ดส่วนลด Shopee สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2566เท่านั้น
 2. จำกัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลดแต่ละครั้ง โดยการใช้โค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์ /โค้ด/ครั้ง สำหรับเป็นส่วนลดใช้ซื้อสินค้าและใช้ผ่านแอป
  พลิเคชัน Shopee เท่านั้น
 3. ใช้ได้กับสินค้าทุกหมวดหมู่ ยกเว้นตั๋วและบัตรกำนัล เกมดิจิทัลและบัตรเติมเกม ทองคำแท่งและทองคำแผ่น หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้ และเงื่อนไขให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ Shopee (Thailand)
 4. ส่วนลดใช้สำหรับการจัดส่งผ่านช่องทางที่รองรับโดย Shopee
 5. ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 6. เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด Shopee หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ Shopee (Thailand) ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee (Thailand) โทร. 0 2017 8399 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 น.-17:30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์