คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

โปรโมชั่นล่าสุด

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชิลดี และ บัตรเดบิต ชิลดี ซีไอเอ็ม บี ไทย

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชิลดี และบัตรเดบิต ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

รับ 7-Eleven M-Coupon สูงสุด 300 บาท

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2565

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่าสูงสุด 300 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และใช้บัตรเดบิต ชิลดี 

ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2565

 

ต่อที่ 1 รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 50 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

1.       เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking หรือสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2565

2.       ลูกค้าต้องไม่เคยมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย มาก่อน จึงมีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว

3.       ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ได้เพียง 1 บัญชี เท่านั้น

4.       สิทธิประโยชน์มีจำนวนจำกัดเพียง 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

5.       ลูกค้าต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Bankingจนถึงวันที่ได้รับ M-Coupon 7-Eleven มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการรับ M-Coupon 7-Eleven นั้นๆ ทันที

6.       ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย จะได้รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 50 บาท ผ่านทางการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ภายใน 14 วันทำการ หลังเปิดบัญชีฯ โดยสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

 

ต่อที่ 2 รับ M-Coupon 7-Eleven เพิ่ม มูลค่า 50 บาท เมื่อมียอดเงินขั้นต่ำตั้งแต่ 500 บาท อยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

1.       ลูกค้ามียอดเงินขั้นต่ำตั้งแต่ 500 บาท อยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย โดยจะต้องนำเงินเข้าบัญชีภายใน 15 วัน นับวันที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นวันเริ่มต้นนับ 1

2.       ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขและได้รับสิทธิ์ในต่อที่ 1 จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในต่อที่ 2

3.       ลูกค้าต้องคงยอดเงินขั้นต่ำตั้งแต่ 500 บาท อยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking จนกว่าจะได้รับ M-Coupon 7-Eleven 50 บาท

4.       ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขข้างต้น จะได้รับ M-Coupon ผ่านทางการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking ให้ภายใน 30 วันทำการ โดยสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

 

ต่อที่ 3 รับ M-Coupon 7-Eleven เพิ่ม มูลค่ารวมสูงสุด 200 บาท เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ ครบทุกๆ 1,000 บาทขึ้นไป

1.       เฉพาะลูกค้าที่สะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย (4895 0229) ผ่านช่องทางออนไลน์ ครบทุกๆ 1,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2565 รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 50 บาท

2.       ลูกค้าต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และบัตรเดบิต ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย จนถึงวันที่ได้ รับ M-Coupon 7-Eleven มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิการได้รับเงินดังกล่าว ทันที

3.       ลูกค้าจะได้รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 50 บาท จำนวน 1 คูปอง ต่อการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ครบทุกๆ 1,000 บาท จำกัดลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ต่อ 1 หมายเลขบัตรเดบิต ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย จะได้รับคุปองสูงสุดจำกัด 4 คูปอง (มูลค่ารวม 200 บาท) จำกัด 500 คูปอง ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

4.       ธนาคารจะนับมูลค่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ ครบทุกๆ 1,000 บาทขึ้นไป เท่านั้น ซึ่งจำนวนเงินที่ไม่ครบ 1,000 บาท และ/หรือเศษของยอดเงินที่ใช้จ่ายเกินจำนวนที่ลูกค้าได้รับคูปองสูงสุดจำกัด 4 คูปอง ไปแล้ว จะไม่สามารถยกยอดสะสมค่าใช้จ่ายผ่านบัตรไปในเดือนถัดไปได้

5.       ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขข้างต้น จะได้รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 50 บาท ผ่านทางการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน โดยสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1.       M-Coupon 7-Eleven สามารถนำไปใช้ได้กับการซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน 7-Eleven สาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ใช้ได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

2.       เมื่อรับสิทธิประโยชน์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ทุกกรณี

3.       ผลตอบแทนจาก M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 100 บาท เทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1% ต่อปี และ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 50 บาท เทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.5% ต่อปี (เมื่อคิดจากยอดเงินฝากในบัญชี 10,000 บาท)

4.       รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถเพิ่มเติมยอดใน M-Coupon 7-Eleven ได้ และไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

5.       ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ

6.       เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้นๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สุด

7.       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Thai Care Center โทร 02 626 7777 ทุกวัน เวลา 08:00 น. – 20:00 น.

 

เงื่อนไขการใช้ M-Coupon 7-Eleven

1.       โปรดแสดง M-Coupon 7-Eleven กับพนักงานก่อนชำระเงิน

2.       M-Coupon 7-Eleven สามารถใช้ได้ที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ ยกเว้น หมอชิต 2 จุด 1, บู้ทหมอชิต 2 จุด 2, หมอชิต 2 จุด 3, หมอชิต 2 จุด 4, หมอชิต 2 จุด 5, เมเจอร์รังสิต, อาคารจอดรถศุลกากร P-2, เกาะหลีเป๊ะ, สุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาเข้า, Airport Link, อาคารจอดรถโซน 3 สุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานดอนเมือง จุด 2, Booth ท่าอากาศยานดอนเมือง ประตู 8, สนามบินนานาชาติภูเก็ตจุด 1, สนามบินนานาชาติภูเก็ตจุด 2, หลีเป๊ะ walking Street, ร้านค้าสวัสดิการการบินไทย, สนามบินนานาชาติภูเก็ต, เมเจอร์รังสิต จุด 2, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ประตู1, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จุด 2, รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์, เจริญสุขมงคลจิต(Sky lane), สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 ประตู 8, ท่าอากาศยานหาดใหญ่, สนามบินอู่ตะเภา (บมจ.PTTOR) และ Phuket Airport

3.       M-Coupon 7-Eleven สามารถใช้ได้กับการซื้อสินค้าผ่าน 7 Delivery

4.       M-Coupon 7-Eleven ใช้ชำระสินค้าที่ร้าน 7-Eleven แทนเงินสด ได้ (ยกเว้น เหล้า, เบียร์, บุหรี่, ไพ่, นมผงสูตรสำหรับเด็กแรกเกิด-1 ปี, ชาชงสมุนไพร, น้ำตาลทรายขาว 1 กก.,กลุ่มยา, เวชภัณฑ์, เวชสำอางและเครื่องมือแพทย์, บัตรโทรศัพท์ทุกชนิด, สลิปเติมเงิน, เติมเงินออนไลน์ทุกชนิด, บัตร A-Cash, บัตรเกมส์ Ran, สลิปเกมส์, สลิปช่องรายการและสลิป อินเตอร์เน็ตทุกชนิด, โทรศัพท์เคลื่อนที่, แท็บเล็ต, กล่องรับ สัญญาณทุกชนิด, สินค้าอิเล็กทรอนิกส์, สินค้า TEN TEN, TG59, Holen, Kokubu,  Morningkiss, โมนันทิตา, สมุนไพรหอมระเหย Aroma, บริการเติมเงิน Smart Purse, แพ็กเกจทรูทุกรูปแบบ, แสตมป์ไปรษณียากร, ตั๋วเครื่องบิน, สินค้าการกุศล, พรีเมี่ยมทุกชนิด, 24-Catalog)

5.       M-Coupon 7-Eleven ประเภทแทนเงินสด ใช้ชำระสินค้าที่มียอดซื้อรวมทั้งหมด เท่ากับ หรือ มากกว่ามูลค่าคูปองที่ระบุ

6.       M-Coupon 7-Eleven สามารถสแกนใช้ได้ 1 ครั้งต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น

7.       ระยะเวลาการใช้ส่วนลด : 1 มกราคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565