คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

โปรโมชั่นล่าสุด

รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่าสูงสุด 300 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย 

รับ โค้ดส่วนลด Shopee มูลค่าสูงสุด 300 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และใช้บัตรเดบิต ชิลดี

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565

 

ต่อที่ 1 รับ โค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และมียอดเงินฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 500 บาท 

 1. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking หรือสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565
 2. ลูกค้าต้องไม่เคยมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย มาก่อน จึงมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว
 3. ลูกค้าใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และเปิดใช้บริการแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking เป็นครั้งแรก
 4. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ได้เพียง 1 บัญชี เท่านั้น
 5. ลูกค้ามียอดเงินฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย โดยจะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีฯ   ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย
 6. ลูกค้าต้องคงยอดเงินฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 500 บาท ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และคงสถานะการใช้งานแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking จนถึงวันที่ได้รับ โค้ดส่วนลด Shopee มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับ โค้ดส่วนลด Shopee นั้นๆ ทันที
 7. ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย จะได้รับ โค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท ผ่านทางการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ภายใน 30 วันทำการ หลังเปิดบัญชีฯ โดยสามารถนำโค้ดที่ได้รับไปเป็นส่วนลดซื้อสินค้าผ่านบนแอปพลิเคชัน Shopee เท่านั้น
 8. สิทธิประโยชน์มีจำนวนจำกัดเพียง 3,500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 

ต่อที่ 2 รับ โค้ดส่วนลด Shopee เพิ่ม มูลค่ารวมสูงสุด 200 บาท เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ ครบทุกๆ 1,000 บาทขึ้นไป

 1. เฉพาะลูกค้าที่สะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย (4895 0229) ผ่านช่องทางออนไลน์ ครบทุกๆ 1,000 บาทขึ้นไประหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565 จึงมีสิทธิ์ได้รับโค้ด Shopee มูลค่า 50 บาท
 2. ลูกค้าต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และบัตรเดบิต ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย จนถึงวันที่ได้ รับ โค้ดส่วนลด Shopee มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การได้รับโค้ดส่วนลดดังกล่าวทันที
 3. ลูกค้าจะได้รับ โค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 50 บาท จำนวน 1 คูปอง ต่อการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ครบทุกๆ 1,000 บาท โดยจำกัด การได้รับโค้ดส่วนลดสูงสุดจำกัด 4 โค้ด (มูลค่ารวม 200 บาท) ต่อ 1 หมายเลขบัตรเดบิต ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และสิทธิ์นี้มีจำกัด 3,000 โค้ด ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 4. ธนาคารจะนับมูลค่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ ครบทุกๆ 1,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งจำนวนเงินที่ไม่ครบ 1,000 บาท และ/หรือเศษของยอดเงินที่ใช้จ่ายเกินจำนวนที่ลูกค้าได้รับโค้ดส่วนลดสูงสุดจำกัด 4 โค้ดไปแล้ว จะไม่สามารถยกยอดสะสมค่าใช้จ่ายผ่านบัตรไปในเดือนถัดไปได้
 5. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขข้างต้นจะได้รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 50 บาท ผ่านทางการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ภายใน 30 วันทำการนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน โดยสามารถนำโค้ดส่วนลดที่ได้รับไปเป็นส่วนลดใช้ซื้อสินค้าผ่านบนแอปพลิเคชัน Shopee เท่านั้น

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. โค้ดส่วนลด Shopee สามารถนำไปเป็นส่วนลดใช้ซื้อสินค้าโดยไม่มีขั้นต่ำผ่านแอปพลิเคชัน Shopee เท่านั้น (ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าจัดส่ง) โดยใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565
 2. โค้ดส่วนลด Shopee ใช้เป็นส่วนลดสินค้าที่มียอดซื้อรวมทั้งหมดเท่ากับ หรือ มากกว่ามูลค่าของโค้ดส่วนลดที่ระบุไว้
 3. เมื่อรับสิทธิประโยชน์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงทุกกรณี
 4. ผลตอบแทนจาก โค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท เทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1% ต่อปี (เมื่อคิดจากยอดเงินฝากในบัญชี 10,000 บาท)
 5. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 6. ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ
 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้นๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สุด
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB THAI Care Center โทร 02 626 7777 ทุกวัน เวลา 07:00 น. – 20:00 น.

 

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด Shopee:

 1. โค้ดส่วนลด สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น
 2. จำกัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลดแต่ละครั้ง โดยการใช้โค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์ /โค้ด/ครั้ง สำหรับเป็นส่วนลดใช้ซื้อสินค้าและใช้ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee เท่านั้น
 3. ใช้ได้กับสินค้าทุกหมวดหมู่ ยกเว้นตั๋วและบัตรกำนัล เกมดิจิทัลและบัตรเติมเกม ทองคำแท่งและทองคำแผ่น หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้ และเงื่อนไขให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ Shopee (Thailand)
 4. ส่วนลดใช้สำหรับการจัดส่งผ่านช่องทางที่รองรับโดย Shopee
 5. ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 6. เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด Shopee หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ Shopee (Thailand) ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee (Thailand) โทร. 0-2017-8399 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 น.-17:30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์