คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

โปรโมชั่นล่าสุด

ชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชหรือสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

รับ M-coupon 7-Eleven สูงสุด 150 บาท

ตั้งแต่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2564

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย 

รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 150 บาท เมื่อชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชหรือสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ด้วยแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 

1. สำหรับลูกค้าที่ชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชหรือสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ด้วยแอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

2. ลูกค้าตามข้อ 1. ต้องชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชหรือสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ด้วยแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking จำนวน 2 เดือนต่อเนื่องกัน จึงจะได้รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 50 บาท

3. ลูกค้า 1 ท่าน จะได้รับสูงสุด 1 สิทธิ์ และจำกัด 5,000 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย เท่านั้น

4. ลูกค้าสามารถ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้ตามเงื่อนไข ดังนี้

4.1.  ลูกค้าที่ชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชหรือสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2564 จะได้รับ M-Coupon มูลค่า 50 บาท ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

4.2.  ลูกค้าที่ชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชหรือสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 จะได้รับ M-Coupon มูลค่า 50 บาท ภายในเดือนธันวาคม 2564

4.3.  ลูกค้าที่ชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชหรือสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 จะได้รับ M-Coupon มูลค่า 50 บาท ภายในเดือนมกราคม 2565

5.  ลูกค้าต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้บริการ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชหรือสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช / บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และแอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking จนถึงวันที่ได้รับ M-Coupon 7-Eleven  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการรับ M-Coupon 7-Eleven นั้นๆ ทันที

6.  ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขข้างต้น จะต้องลงทะเบียน ผ่านทางไลน์ @cimbthai ที่เมนู ลงทะเบียนสิทธิพิเศษและคูปอง เพื่อรับ M-Coupon มูลค่า 50 บาท ที่เมนู สิทธิพิเศษจากการร่วมกิจกรรมของธนาคาร โดยจะส่ง M-Coupon ให้ภายใน 14 วันทำการนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน สามารถนำไปใช้ได้กับการซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ  หากลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนการรับ M-Coupon จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที

7.  ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และใช้บัตรเดบิต ชิลดี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 จะได้รับ M-Coupon 7-Eleven เพิ่มตามรายการส่งเสริมการขาย https://www.cimbthai.com/th/personal/promotions/latest-promotions/open-chill-d-savings-and-chill-d-debit-card-by-cimb-thai.html   

8.  รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด/ของรางวัลอื่นใดได้ ไม่สามารถเพิ่มเติมยอดใน e-Coupon ได้ และไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

9.  บัตรกำนัล M-Coupon 7-Eleven ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได

10. ระยะเวลา M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 50 บาท : 1 กันยายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

11. ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้นๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สุด

12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 626 7777

 

เงื่อนไขการใช้ M-Coupon 7-Eleven

1.  โปรดแสดง M-Coupon 7-Eleven กับพนักงานก่อนชำระเงิน

2.  M-Coupon 7-Eleven สามารถใช้ได้ที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ ยกเว้น หมอชิต 2 จุด 1, บู้ทหมอชิต 2 จุด 2, หมอชิต 2 จุด 3, หมอชิต 2 จุด 4, หมอชิต 2 จุด 5, เมเจอร์รังสิต, อาคารจอดรถศุลกากร P-2, เกาะหลีเป๊ะ, สุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาเข้า, Airport Link, อาคารจอดรถโซน 3 สุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานดอนเมือง จุด 2, Booth ท่าอากาศยานดอนเมือง ประตู 8, สนามบินนานาชาติภูเก็ตจุด 1, สนามบินนานาชาติภูเก็ตจุด 2, หลีเป๊ะ walking Street, ร้านค้าสวัสดิการการบินไทย, สนามบินนานาชาติภูเก็ต, เมเจอร์รังสิต จุด 2, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ประตู1, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จุด 2, รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์, เจริญสุขมงคลจิต(Sky lane), สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 ประตู 8, ท่าอากาศยานหาดใหญ่, สนามบินอู่ตะเภา (บมจ.PTTOR) และ Phuket Airport

3.  M-Coupon 7-Eleven สามารถใช้ได้กับการซื้อสินค้าผ่าน 7 Delivery

4.  M-Coupon 7-Eleven ใช้ชำระสินค้าที่ร้าน 7-Eleven แทนเงินสด ได้ (ยกเว้น เหล้า, เบียร์, บุหรี่, ไพ่, นมผงสูตรสำหรับเด็กแรกเกิด-1 ปี, ชาชงสมุนไพร, น้ำตาลทรายขาว 1 กก.,กลุ่มยา, เวชภัณฑ์, เวชสำอางและเครื่องมือแพทย์, บัตรโทรศัพท์ทุกชนิด, สลิปเติมเงิน, เติมเงินออนไลน์ทุกชนิด, บัตร A-Cash, บัตรเกมส์ Ran, สลิปเกมส์, สลิปช่องรายการและสลิป อินเตอร์เน็ตทุกชนิด, โทรศัพท์เคลื่อนที่, แท็บเล็ต, กล่องรับ สัญญาณทุกชนิด, สินค้าอิเล็กทรอนิกส์, สินค้า TEN TEN, TG59, Holen, Kokubu,  Morningkiss, โมนันทิตา, สมุนไพรหอมระเหย Aroma, บริการเติมเงิน Smart Purse, แพ็กเกจทรูทุกรูปแบบ, แสตมป์ไปรษณียากร, ตั๋วเครื่องบิน, สินค้าการกุศล, พรีเมี่ยมทุกชนิด, 24-Catalog)

5.  M-Coupon 7-Eleven ประเภทแทนเงินสด ใช้ชำระสินค้าที่มียอดซื้อรวมทั้งหมด เท่ากับ หรือ มากกว่ามูลค่าคูปองที่ระบุ

6.  M-Coupon 7-Eleven สามารถสแกนใช้ได้ 1 ครั้งต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น

7.  ระยะเวลาการใช้ส่วนลด : 1 กันยายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565