คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

 

Target Customers

 

 • กลุ่มลูกค้าวัยทำงานที่ต้องการลดหย่อนภาษี วางแผนเงินออม และวางแผนเกษียณ
 • กลุ่มลูกค้าที่ต้องการวางแผนมรดกให้กับครอบครัว และวางแผนการศึกษาให้บุตร
 • กลุ่มลูกค้าสูงอายุที่ต้องการผลตอบแทนคงที่และได้รับความคุ้มครอง

 

รายละเอียดแบบประกัน

 

 • ชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว คุ้มครองยาวถึงอายุ 99  ปี
 • รับเงินคืนทุกปี จำนวน 2.5 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – ปีที่อายุครบ 99 ปี
 • รับเงินคืนครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • อายุรับประกัน 1 เดือน ถึง 70 ปี
 • สมัครง่าย ไม่ตอบคำถามสุขภาพ และไม่ตรวจสุขภาพ

 

รายละเอียดแบบประกัน ซีไอเอ็มบี ไทย มรดกเพิ่มสุข  99/1

 

 

หมายเหตุ : 

 

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว
 • การใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์สามารถทำได้ภาย 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ 
 • การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ บมจ.ไทยประกันชีวิตกำหนด
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB THAI Care Center โทร. 02 626 7777

หรือติดต่อ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ