คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

โปรโมชั่นล่าสุด

“ฝากทะลุล้าน รับ 500 บาท” เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ฝากทะลุล้าน รับ 500 บาท”

 

ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย (“Speed D+”) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 รับ Central E-Voucher มูลค่า 500 บาท

 

การเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ เพื่อเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

 
 1. ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking หรือสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 และลูกค้าต้องมีแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking
 2. ลูกค้าต้องไม่เคยมีบัญชีเงินฝาก Speed D+ มาก่อน จึงมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 3. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ ได้เพียง 1 บัญชี เท่านั้น

 

รับ Central E-Voucher มูลค่า 500 บาท

 

 

ลูกค้าต้องเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ ตามรายละเอียด “การเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ เพื่อเข้าร่วมรายการ” ข้างต้น

1. ลูกค้าต้องมียอดเงินฝากมากกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ขึ้นไป และต้องคงยอดเงินฝากต่อเนื่องกันอย่างน้อย 1เดือน ในบัญชีเงินฝาก Speed D+ นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีฯ ซึ่งการคำนวณยอดเงินฝากจะนับรวมตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีฯ และวันที่มีเงินฝากในบัญชีฯ จนถึง ณ วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

เดือนตุลาคม 2566

วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+

ระยะเวลาคงเงินฝากในบัญชีเงินฝาก Speed D+

ระยะเวลาที่จะได้รับ e-Coupon 

1– 20 ตุลาคม 2566

31 ตุลาคม 2566 

พฤศจิกายน 2566

21 – 31 ตุลาคม 2566

30 พฤศจิกายน 2566

ธันวาคม 2566

เดือนพฤศจิกายน 2566

วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+

ระยะเวลาคงเงินฝากในบัญชีเงินฝาก  Speed D+

ระยะเวลาที่จะได้รับ e-Coupon 

1 – 20 พฤศจิกายน 2566 

30 พฤศจิกายน 2566 

ธันวาคม 2566

21 – 30 พฤศจิกายน 2566

31 ธันวาคม 2566

มกราคม 2567

เดือนธันวาคม 2566

วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+

ระยะเวลาคงเงินฝากในบัญชีเงินฝาก  Speed D+

ระยะเวลาที่จะได้รับ e-Coupon 

1 – 20 ธันวาคม 2566 

31 ธันวาคม 2566

มกราคม 2567

21 – 30 ธันวาคม 2566

31 มกราคม 2567

กุมภาพันธ์ 2567

 

2. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขข้างต้นสามารถรับ Central E-Voucher มูลค่า 500 บาท จำนวน 1 คูปอง โดยจำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ลูกค้า ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าสามารถรับ Central E-Voucher ได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน CIMB โดยธนาคารจะจัดส่ง ผ่านทางการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ภายใน 30 วันทำการ โดยนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน (ทั้งนี้ลูกค้าต้องเปิดการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ตั้งแต่วันที่ลูกค้าลงทะเบียนเข้าใช้ครั้งแรก)

3. สิทธิประโยชน์มีจำนวนจำกัดเพียง 500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยสิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ทุกกรณี

4. สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ทุกสาขา (ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหารและทางออนไลน์) ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567      

5. ลูกค้าต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้บริการบัญชีเงินฝาก Speed D+ และแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking จนถึงวันที่ได้รับ Central E-Voucher มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับ Central E-Voucher นั้น ๆ ทันที

6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือทอนเป็นเงินสด/ของรางวัลอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถเพิ่มเติมยอดเงินใน E-Voucher ได้ และไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

7. Central E-Voucher ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

8. ผลตอบแทนจาก Central E-Voucher มูลค่า 500 บาท เทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.05% ต่อปี (เมื่อคิดจากยอดเงินฝากในบัญชี 1,000,001 บาท) 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของรายการส่งเสริมการขาย

 
 1. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 2. ระยะเวลาการใช้ Central E-Voucher ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567
 3. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคารกำหนด  ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้นๆ กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สุด
 4. ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ
 5. ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า ให้เป็นไปตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Thai Care Center โทร 02 626 7777 ทุกวัน เวลา07:00 น. – 22:00 น.

 

เงื่อนไขการใช้ Central E-Voucher

 
 • สามารถใช้ได้ที่ เซ็นทรัล, มาร์คแอนด์สเปนเซอร์, มูจิ, ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด, ท็อปส์ คลับ, อีทไทยโซนซูเปอร์มาร์เก็ต, Thai Favourites , เพาเวอร์บาย, โก เพาเวอร์, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, โรบินสัน, ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอน, มัทสึโมโตะ คิโยชิ, ออฟฟิศเมท, ออโต้วัน และ โก ว้าว ตามมูลค่าในบัตรและที่แสดงบนบัตร (ยกเว้นร้านค่าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหาร และช่องทางออนไลน์)
 • Central E-Voucher สามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการได้ 1 ครั้ง / ใบเสร็จ ตามมูลค่าใน E-Voucher
 • ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าประเภท บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรของขวัญ, การชำระบิล, สินค้าขายส่งและสินค้ากลุ่มโครงสร้างบางรายการ
 • ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม หรือข้อกำหนดของกฎหมายห้ามส่งเสริมการขาย เช่น สุรา, บุหรี่, ยา, อาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็กและอาหารเสริมสำหรับทารก ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจะมีขึ้นในอนาคตได้
 • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ระยะเวลาการใช้ Central E-Voucher หมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2567
 • หากเกิดกรณีมีปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ได้ทาง Call center โทร. 02-100-8777 (ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 20.00 น.) หรือทาง Email CPMsupport@central.co.th