คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

โปรโมชั่นล่าสุด

เลือกรับ e-Coupon มูลค่าสูงสุด 1,500 บาท

เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย (“Speed D+”) และลงทุนในหุ้นกู้ หรือ กองทุนรวม โดยชำระผ่านแอปพลิเคชัน ด้วยบัญชีเงินฝาก Speed D+ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 เลือกรับ Central Group e-Coupon หรือ Starbucks e-Coupon มูลค่าสูงสุด 1,500 บาท

 

การเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ เพื่อเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

 
 1. ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking หรือสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565
 2. ลูกค้าที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking จะต้องลงทะเบียนเข้าใช้ภายในวันเดียวกันกับการเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+
 3. ลูกค้าต้องไม่เคยมีบัญชีเงินฝาก Speed D+ มาก่อน จึงมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 4. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ ได้เพียง 1 บัญชี เท่านั้น

 

ต่อที่ 1 เลือกรับ Central Group e-Coupon หรือ Starbucks e-Coupon มูลค่า 1,000 บาท

 

 

1. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ ตามรายละเอียด “การเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ เพื่อเข้าร่วมรายการ” ข้างต้น

2. ลูกค้าต้องมียอดเงินฝากมากกว่า 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป และต้องคงยอดเงินฝากต่อเนื่องกันอย่างน้อย 2 เดือน ในบัญชีเงินฝาก Speed D+ นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีฯ ซึ่งการคำนวณยอดเงินฝากจะนับรวมตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีฯ และวันที่มีเงินฝากในบัญชีฯ จนถึง ณ วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

เดือนกรกฎาคม 2565
วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+  ระยะเวลาขั้นต่ำที่ต้องคงเงินฝากในบัญชีเงินฝาก Speed D+ ระยะเวลาที่จะได้รับ e-Coupon
1 กรกฎาคม 2565 – 20 กรกฎาคม 2565 31 กรกฎาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565 กันยายน 2565

21 กรกฎาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2565

31 สิงหาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 ตุลาคม 2565
เดือนสิงหาคม 2565
วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+  ระยะเวลาขั้นต่ำที่ต้องคงเงินฝากในบัญชีเงินฝาก Speed D+ ระยะเวลาที่จะได้รับ e-Coupon
1  สิงหาคม 2565 – 20 สิงหาคม 2565 31 สิงหาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 ตุลาคม 2565

21 สิงหาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565

30 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565 พฤศจิกายน 2565
เดือนกันยายน 2565
วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+  ระยะเวลาขั้นต่ำที่ต้องคงเงินฝากในบัญชีเงินฝาก Speed D+ ระยะเวลาที่จะได้รับ e-Coupon
1 กันยายน 2565 – 20 กันยายน 2565 30 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565 พฤศจิกายน 2565

21 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

31 ตุลาคม 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 ธันวาคม 2565

 

3. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขข้างต้นสามารถเลือกรับ Central Group e-Coupon หรือ Starbucks e-Coupon มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 1 คูปอง โดยจำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ลูกค้า ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าสามารถเลือกรับ Central Group e-Coupon หรือ Starbucks e-Coupon ได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน CIMB โดยธนาคาร THAI Digital Banking จะจัดส่ง ผ่านทางการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ภายใน 30 วันทำการ โดยนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน (ทั้งนี้ลูกค้าต้องเปิดการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ตั้งแต่วันที่ลูกค้าลงทะเบียนเข้าใช้ครั้งแรก)

4. สิทธิประโยชน์มีจำนวนจำกัดเพียง 1,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยสิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ทุกกรณี

 • Central Group e-Coupon จำกัดเพียง 500 สิทธิ์ สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ทุกสาขา (ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหารและทางออนไลน์) ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 • Starbucks e-Coupon จำกัดเพียง 500 สิทธิ์ สามารถนำไปใช้ได้กับการซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน Starbucks ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

5. ลูกค้าต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้บริการบัญชีเงินฝาก Speed D+ และแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking จนถึงวันที่ได้รับ Central Group e-Coupon หรือ Starbucks e-Coupon มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับ Central Group e-Coupon หรือ Starbucks e-Coupon นั้น ๆ ทันที

6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือทอนเป็นเงินสด/ของรางวัลอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถเพิ่มเติมยอดเงินใน e-Coupon ได้ และไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

7. Central Group e-Coupon หรือ Starbucks e-Coupon ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

8. ผลตอบแทนจาก Central Group e-Coupon หรือ Starbucks e-Coupon มูลค่า 1,000 บาท เทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.05% ต่อปี (เมื่อคิดจากยอดเงินฝากในบัญชี 2,000,001 บาท) 

 

ต่อที่ 2 เลือกรับ Central Group e-Coupon หรือ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท

 

1. เมื่อลูกค้าลงทุนในหุ้นกู้ หรือกองทุนรวม มูลค่าตั้งแต่ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)  ขึ้นไป โดยทำรายการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก Speed D+  ของลูกค้า ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565

2. ลูกค้าสามารถลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภท ยกเว้น RMF (Retirement Mutual Fund หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ) และ SSF (Super Savings Fund หรือ กองทุนเพื่อการออม)

3. ธนาคารจำกัดมูลค่าการลงทุนสำหรับการรับสิทธิพิเศษนี้สูงสุด 1,000,000 บาท ภายในเดือนเดียวกัน ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยนับมูลค่าการลงทุนในหุ้นกู้ และกองทุนรวม ที่มีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งเดือน 1,000,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น โดยเศษของยอดเงินลงทุนที่เกิน 1,000,000 บาทจะไม่สามารถถูกรวมเป็นยอดการลงทุนในเดือนถัดไปได้

4. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขข้างต้นสามารถเลือกรับ Central Group e-Coupon หรือ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาทโดยจำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ลูกค้า ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าสามารถเลือกรับ Central Group e-Coupon หรือ Starbucks e-Coupon ได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking โดยธนาคารจะจัดส่ง ผ่านทางการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ภายใน 30 วันทำการ โดยนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน (ทั้งนี้ลูกค้าต้องเปิดการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ตั้งแต่วันที่ลูกค้าลงทะเบียนเข้าใช้ครั้งแรก)

 • Central Group e-Coupon สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ทุกสาขา (ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหารและทางออนไลน์) ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 • Starbucks e-Coupon สามารถนำไปใช้ได้กับการซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน Starbucks ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

5. ลูกค้าต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้บริการบัญชีเงินฝาก Speed D+ และแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking จนถึงวันที่ได้รับ Central Group e-Coupon หรือ Starbucks e-Coupon มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับ e-Coupon นั้นๆ ทันที

เมื่อรวมสิทธิประโยชน์ตาม รายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของธนาคารแล้ว มูลค่ารวมของสมนาคุณต้องไม่เกินร้อยละ 0.2 ของมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำสำหรับผู้ลงทุนแต่ละราย

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของรายการส่งเสริมการขาย

 
 1. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565
 2. ระยะเวลาการใช้ Central Group e-Coupon และ Starbucks e-Coupon ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 3. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคารกำหนด  ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้นๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สุด
 4. ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ
 5. ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า ให้เป็นไปตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Thai Care Center โทร 02 626 7777 ทุกวัน เวลา07:00 น. – 20:00 น.

 

คำเตือน 

 
 • ทำความเข้าใจลักษณะหุ้นกู้ หรือกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • การลงทุนในหุ้นกู้ และหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงของการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
 • กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้
 • กองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงไม่เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการรักษาเงินต้นไว้
 • กองทุนรวมอาจลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์หรือประเทศที่ลงทุน ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
 • โปรดศึกษาข้อมูลของหุ้นกู้ หรือกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยทุกสาขา หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่าน สอบถามข้อมูลทั่วไปได้ที่ CIMB THAI Care Center โทร 02 626 7777 ทุกวัน เวลา 07:00 น. – 20:00 น.

 

เงื่อนไขการใช้ Central Group e-Coupon

 
 • สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ทุกสาขา (ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหารและทางออนไลน์) ดังต่อไปนี้เซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ , โรบินสัน , เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ,ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ซูเปอร์คุ้ม, ท็อปส์ เดลี่, อีทไทยโซนตลาด, Thai Favorites, เซกาเฟรโดซาเนตติ เอสเพรสโซ, มัทสึโมโตะ คิโยชิ, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอน, ออโต้วัน, มาร์คแอนด์สเปนเซอร์, มูจิ
 • Central e-Voucher สามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการได้ 1 ครั้ง / ใบเสร็จ ตามมูลค่าใน e-Voucher
 • ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าประเภท บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรของขวัญ, การชำระบิล, สินค้าขายส่งและสินค้ากลุ่มโครงสร้างบางรายการ
 • ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม หรือข้อกำหนดของกฎหมายห้ามส่งเสริมการขาย เช่น สุรา, บุหรี่, ยา, อาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็กและอาหารเสริมสำหรับทารก ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจะมีขึ้นในอนาคตได้
 • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ระยะเวลาการใช้ Central e-Voucher หมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 • หากเกิดกรณีมีปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ได้ทาง Call center โทร. 02-100-8777 (ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 20.00 น.) หรือทาง Email CPMsupport@central.co.th

 

เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon

 
 • แสดง บัตรกำนัล Starbucks e-Coupon กับพนักงานก่อนชำระเงิน
 • สามารถนำไปใช้ได้กับการซื้อสินค้าทุกประเภท ที่ร้าน Starbucks ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • บัตรกำนัล Starbucks e-Coupon สามารถนำมาใช้ซ้ำได้จนกว่ายอดเงินในโค้ดจะหมดไป
 • ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด/ของรางวัลอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ไม่สามารถเพิ่มเติมยอดใน e-Coupon ได้ หรือโอนยอดเงินไปสู่บัตรสตาร์บัคส์ได้ และสามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ระยะเวลาการใช้ส่วนลด Starbucks e-Coupon  หมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2566