คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

โปรโมชั่นล่าสุด

Customer’s day ลูกค้าสร้างพลัง ให้เราก้าวต่อไป

Customer’s day ลูกค้าสร้างพลัง  ให้เราก้าวต่อไป

 

โปรโมชั่น สำหรับลูกค้า myPreferred รับ Tops e-Coupon  มูลค่า 100 บาท 

ข้อกำหนด และเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • รับ Tops e-Coupon มูลค่า 100 บาท ฟรี! เมื่อดาวน์โหลด และลงทะเบียน แอปพลิเคชัน myPreferred ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564
 • ของรางวัลมีจำนวนจำกัด
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทาง www.cimbthai.com
 • โดย Tops e-Coupon จะแสดงใน wallet ของลูกค้า ใน application myPreferred
 • เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน myPreferred มาก่อน
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย Care Center 02 626 7777 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 – 19.00 น. 

 

ดาวน์โหลดแอป my Preferred และดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://preferred.cimbthai.com/.html

 

โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าธุรกิจ รับบัตรของขวัญ เทสโก้ โลตัส มูลค่า 300 บาท

ข้อกำหนด และเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • อนุมัติธุรกรรมผ่าน BizChannel@CIMB Mobile App  ครั้งแรกของบริษัท และรายการนั้นถูกดำเนินการสำเร็จจะได้รับ บัตรของขวัญ เทสโก้ โลตัส มูลค่า 300 บาทต่อบริษัท
 • ออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG) กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (ไม่รวมรายการที่ต่ออายุ) จะได้รับ บัตรของขวัญ เทสโก้ โลตัส มูลค่า 300 บาทต่อรายการ
 • ธนาคาร จะจัดส่งบัตรของขวัญให้กับลูกค้าธุรกิจที่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ ผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้กับธนาคาร
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย TB Hotline 02 626 7771 ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.00 น. หรืออีเมล tbhotline@cimbthai.com
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย 1-31 ตุลาคม 2564  

 

ดาวน์โหลดแอป BizChannel@CIMB และดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://www.cimbthai.com/th/business/ways-to-bank/bizchannel-cimb.html