คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

 

Target Customers

 

 • กลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลตอบแทนสูงแต่ความเสี่ยงต่ำ
 • กลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลตอบแทนคงที่ และได้รับความคุ้มครอง
 • กลุ่มลูกค้าที่ไม่ต้องการภาระผูกพัน เนื่องจากชำระเบี้ยครั้งเดียว

 

จุดเด่นของแบบประกัน

จ่ายเบี้ยครั้งเดียว รับเงินคืนทุกปีตลอดสัญญาเลือก CIMB Thai Happy Sure 20/1

ชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ความคุ้มครองชีวิตตลอดอายุสัญญา 105%*

ระยะเวลาคุ้มครอง
20 ปี

มีเงินจ่ายคืนทุกปี
ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 20 รับปีละ 2.65%*


ครบกำหนดรับ 100%*

รวมรับผลประโยชน์สูงสุดตลอดสัญญา 153%*

ทุนประกันภัย
ทุนประกันขั้นต่ำ 500,000 บาท

ทุนประกันสูงสุด 30,000,000 บาท ต่อราย

อายุรับประกันภัย 30 วัน - 75 ปี

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
(ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

หมายเหตุ

 
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว
 • การใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์สามารถทำได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ 
 • การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.อาคเนย์ ประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ของบมจ.อาคเนย์ ประกันชีวิต
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB THAI Care Center โทร. 02 626 7777

หรือติดต่อ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ