คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

 

Target Customers

 • กลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลตอบแทนสูงแต่ความเสี่ยงต่ำ
 • กลุ่มลูกค้าสูงอายุที่ต้องการผลตอบแทนคงที่และได้รับความคุ้มครอง

 

รายละเอียดแบบประกัน

 • ชำระเบี้ยเพียง 2 ปี คุ้มครองยาวถึง 7  ปี
 • รับเงินคืน 2.35% ของทุนประกันภัย (สิ้นปีที่ 1)
  รับเงินคืน 4.70% ของทุนประกันภัย (สิ้นปีที่ ปีที่ 2 – 7)
  และ รับเงินคืนครบกำหนดสัญญา 200% ของทุนประกันภัย  (สิ้นปีที่ 7)
 • รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงถึง 230.55 % ของทุนประกันภัย
 • อายุรับประกัน 30 วัน ถึง 75 ปี

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ CIMB Thai  Good Life 7/2

ชำระเบี้ยประกันภัย 2 ปี คุ้มครองชีวิต 7 ปี

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ความคุ้มครองชีวิตปีที่ 1     : 110 % *
ความคุ้มครองชีวิตปีที่ 2-7  : 220 % *

ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท

ทุนประกันสูงสุด 30,000,000 บาท ต่อราย

อายุรับประกันภัย 30 วัน - 75 ปี

รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์
ปีที่ 1   :  รับเงินคืน 2.35%*
ปีที่ 2 – 7  :  รับเงินคืน 4.70%*

เวนคืนสิ้นปีที่ 2 ไม่ขาดทุน (เมื่อรวมผลตอบแทนระหว่างปี)
ทุกช่วงอายุ ทั้ง เพศชาย และ เพศหญิง 

ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

หมายเหตุ

 
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว
 • การใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์สามารถทำได้ภาย 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ 
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.อาคเนย์ ประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ของ บมจ.อาคเนย์ ประกันชีวิต
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB THAI Care Center โทร. 02 626 7777

หรือติดต่อ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ