คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

โปรโมชั่นล่าสุด

นักลงทุนสายชิล อยู่บ้านปลอดภัย แถมได้กำไรอีกด้วย

เมื่อลงทุนในหุ้นกู้ หรือกองทุนรวม ครบทุกๆ 100,000 บาท  ด้วยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

รับ 7-Eleven M-Coupon มูลค่า 100 บาท เมื่อลงทุนในหุ้นกู้ หรือกองทุนรวม ครบทุกๆ 100,000 บาท ด้วยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 64 – 31 กรกฎาคม 64

1. เฉพาะลูกค้าที่ลงทุนในหุ้นกู้ หรือกองทุนรวม ครบ100,000 บาท โดยหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชืลดี ซีไอเอ็มบีไทย ของท่าน ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 64 – 31 กรกฎาคม 64

2. ลูกค้าสามารถลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภทที่มีค่าธรรมเนียมการซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้า ตั้งแต่ 1% ขึ้นไป

3. ธนาคารจำกัดมูลค่าการลงทุนเพื่อรับสิทธิพิเศษนี้ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อเดือน ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยนับมูลค่าการลงทุนในหุ้นกู้ และกองทุนรวม ที่มีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งเดือน 100,000 บาท ขึ้นไปเท่านั้น โดยเศษของยอดเงินลงทุนที่เกิน 200,000 บาท จะไม่สามารถถูกรวมเป็นยอดการลงทุนในเดือนถัดไปได้

4. ลูกค้ารับ 7-Eleven M-Coupon มูลค่า 50 บาท จำนวน 2 คูปอง ต่อการลงทุน 100,000 บาท ต่อผลิตภัณฑ์ ต่อครั้ง สูงสุด 4 คูปอง / คน / ผลิตภัณฑ์ / เดือน

5. ลูกค้า 1 คน สามารถรับได้สูงสุด 8 คูปอง / เดือน ตามตาราง

 

มูลค่าการลงทุนในหุ้นกู้ รับ 7-Eleven M-Coupon มูลค่า 50 บาท จำนวน
100,000 บาท 2 คูปอง
200,000 บาท ขึ้นไป 4 คูปอง
มูลค่าการลงทุนในกองทุนรวม รับ 7-Eleven M-Coupon มูลค่า 50 บาท จำนวน
100,000 บาท 2 คูปอง
200,000 บาท ขึ้นไป 4 คูปอง

 

6. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขข้างต้น จะต้องลงทะเบียน ผ่านทางไลน์ @cimbthai ที่เมนู ลงทะเบียนสิทธิพิเศษและคูปอง เพื่อรับ 7-Eleven M-Coupon มูลค่า 50 บาท ที่เมนู สิทธิพิเศษจากการร่วมกิจกรรมของธนาคาร โดยจะส่ง 7-Eleven M-Coupon ให้ภายใน 14 วันทำการนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน สามารถนำไปใช้ได้กับการซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ  หากลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนการรับ M-Coupon จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที

7. M-Coupon 7-Eleven นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือ ทอน เป็นเงินสดได้ทุกกรณี

8. เมื่อรวมสิทธิประโยชน์ตาม Promotion อื่น ๆ ของธนาคารแล้ว มูลค่ารวมของสมมนาคุณต้องไม่เกินร้อยละ 0.2 ของมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำสำหรับผู้ลงทุนแต่ละราย”

9. ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ลูกค้าธนาคาร ซีไอเอ็ม บี ไทย ไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ  

10. ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า ให้เป็นไปตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร 

11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ รายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของ ธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้ การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้นๆ   

12. กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สุด 

13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMBT Care Center โทร. 02 626 7777 ทุกวัน เวลา 08:00 น. – 19:00 น.

 

 

เงื่อนไขการใช้ M-Coupon 7-Eleven

 

 1. โปรดแสดง M-Coupon 7-Eleven กับพนักงานก่อนชำระเงิน
 2. M-Coupon 7-Eleven สามารถใช้ได้ที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ ยกเว้น หมอชิต 2 จุด 1, บู้ทหมอชิต 2 จุด 2, หมอชิต 2 จุด 3, หมอชิต 2 จุด 4, หมอชิต 2 จุด 5, เมเจอร์รังสิต, อาคารจอดรถศุลกากร P-2, เกาะหลีเป๊ะ, สุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาเข้า, Airport Link, อาคารจอดรถโซน 3 สุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานดอนเมือง จุด 2, Booth ท่าอากาศยานดอนเมือง ประตู 8, สนามบินนานาชาติภูเก็ตจุด 1, สนามบินนานาชาติภูเก็ตจุด 2, หลีเป๊ะ walking Street, ร้านค้าสวัสดิการการบินไทย, สนามบินนานาชาติภูเก็ต, เมเจอร์รังสิต จุด 2, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ประตู1, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จุด 2, รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์, เจริญสุขมงคลจิต(Sky lane), สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 ประตู 8, ท่าอากาศยานหาดใหญ่, สนามบินอู่ตะเภา (บมจ.PTTOR) และ Phuket Airport
 3. M-Coupon 7-Eleven ใช้ชำระสินค้าที่ร้าน 7-Eleven แทนเงินสด ได้ (ยกเว้นสินค้าประเภท เหล้า, เบียร์, บุหรี่, ไพ่, นมผงสูตรสำหรับเด็กแรกเกิด-1 ปี, ชาชงสมุนไพร, น้ำตาลทรายขาว 1 กก., กลุ่มยา, เวชภัณฑ์, เวชสำอางและเครื่องมือแพทย์, บัตรโทรศัพท์ทุกชนิด, สลิปเติมเงิน, เติมเงินออนไลน์ทุกชนิด, บัตร A-Cash, บัตรเกมส์ Ran, สลิปเกมส์, สลิปช่องรายการและสลิป อินเตอร์เน็ตทุกชนิด, โทรศัพท์เคลื่อนที่, แท็บเล็ต, กล่องรับ สัญญาณทุกชนิด, สินค้าอิเล็กทรอนิกส์, สินค้า TEN TEN, TG59, Holen, Kokubu,  Morningkiss, โมนันทิตา, สมุนไพรหอมระเหย Aroma, บริการเติมเงิน Smart Purse, แพ็กเกจทรูทุกรูปแบบ, แสตมป์ไปรษณียากร, ตั๋วเครื่องบิน, สินค้าการกุศล, พรีเมี่ยมทุกชนิด, 24-Catalog)
 4. M-Coupon 7-Eleven ประเภทแทนเงินสด ใช้ชำระสินค้าที่มียอดซื้อรวมทั้งหมด เท่ากับ หรือ มากกว่ามูลค่าคูปองที่ระบุ
 5.  M-Coupon 7-Eleven สามารถสแกนใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้งต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
 6. ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ : 1 มิถุนายน 2564 – 15 สิงหาคม 2564 

 

 

คำเตือน

 

 • ทำความเข้าใจลักษณะหุ้นกู้ หรือกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 •  การลงทุนในหุ้นกู้ และหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงของการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
 • กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้
 • กองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงไม่เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการรักษาเงินต้นไว้
 • กองทุนรวมอาจลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์หรือประเทศที่ลงทุน ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
 •  โปรดศึกษาข้อมูลของหุ้นกู้ หรือกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยทุกสาขา หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CIMB THAI Care Center โทร 02 626 7777 ทุกวัน เวลา 08:00 น. – 19:00 น.