• MoneyGram โอนเงินด่วนระหว่างประเทศ

โอนเงินไปต่างประเทศ
ใครว่ายาก

รับ-ส่งเงินระหว่างประเทศผ่านขั้นตอนง่ายๆ เพียงสามขั้นตอน “กรอก-ยื่น-แจ้งหมายเลขอ้างอิงให้ผู้รับ”

ติดต่อกับเครือข่าย ง่ายๆทั่วโลก
dew

คุณสามารถติดต่อขอใช้บริการ Money Gram ได้กับ 347,000
เอเจนซี่  200 ประเทศ ในการรับส่งเงิน ซึ่งสามารถหาเอเจนซี่ได้ที่นี้

ส่งเงินแบบของขวัญ
dew

ส่งเงินให้เป็นของขวัญแก่เพื่อน และครอบครัวในโอกาสพิเศษ ซึ่งผู้ส่งสามารถแนบข้อความพิเศษไปพร้อมกับของขวัญได้  เราสามารถส่งได้ในโอกาสดังนี้:

- วันเกิด
- งานแต่ง
- งานจบการศึกษา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
dew

1) ติดต่อสาขาหรือสำนักงานแลกเปลี่ยนตราต่างประเทศของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย*  พร้อมทั้งแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน  หรือหนังสือเดินทาง

2) สามารถระบุข้อความพิเศษถึงผู้รับสั้นๆ  10 คำ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

3) ชำระค่าธรรมเนียมการโอน  พร้อมรับใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน

4) รับหมายเลขอ้างอิง จำนวน 8 หลัก เพื่อแจ้งผู้รับเงิน ให้ติดต่อรับเงินจากจุดบริการที่มีสัญลักษณ์มันนี่แกรม (MoneyGram) ที่ใดก็ได้ทั่วโลก

  • ค่าธรรมเนียม  :  ขึ้นอยู่กับจำนวนเงิน และประเทศที่รับโอนเงินปลายทาง  ตรวจสอบได้ ณ จุดให้บริการ
  • ระยะเวลาการรับเงิน  :  ภายใน 10 นาที* 
*ขึ้นอยู่กับเวลาทำการของตัวแทนให้บริการในประเทศปลายทาง

1) ผู้รับเงินติดต่อสาขาหรือสำนักงานแลกเปลี่ยนตราต่างประเทศ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยทั่วประเทศ  ยกเว้นสาขาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

2) แจ้งหมายเลขอ้างอิง 8 หลักที่ได้รับแจ้งจากผู้ส่งเงิน 

3) แสดงหลักฐาน  บัตรประจำตัวประชาชน  หรือหนังสือเดินทาง

4) ไม่มีค่าธรรมเนียม

ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777