• เปิดบัญชีหุ้นออมหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์

โครงการออมหุ้นกับ Easy Wealth Builder เป็นโครงการที่ออกแบบเพื่อให้นักลงทุนสามารถสะสมหุ้นที่ต้องการใน SET50 ด้วยเงินออมเริ่มต้นเพียง 5,000
บาท เป็นการสร้างวินัยการลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่า โดยใช้หลักการเฉลี่ยต้นทุน หรือ Dollar Cost Averaging (DCA)
ซึ่งเป็นการลงทุนด้วยเงินที่เท่ากันสม่ำเสมอทุกเดือน ทำให้สามารถสร้างพอร์ตการลงทุนระยะยาวที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าตลาด โดยตัดความกังวลเกี่ยวกับจังหวะในการเข้าซื้อออกไป

คำเตือน

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความเสี่ยงสูงและมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในหุ้นกู้ทั่วไป
    แม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนมาก่อน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัวของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง รวมทั้งขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
  • การลงทุนในหลักทรัพย์มิใช่การฝากเงิน โดยไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และอาจมีความเสี่ยงของการลงทุนที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน  ผู้ลงทุนควรลงทุนในหลักทรัพย์เมื่อเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา โทร0 2626 7777

ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777