• ซีไอเอ็มบี ไทย โฮม อีซี่

•    เบี้ยประกัน 1,599 บาทต่อปี
•    สมัครง่าย แค่บัตรประชาชนใบเดียว
•    คุ้มครองได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกเอกสาร
•    ไม่ต้องแจ้งรายการทรัพย์สิน คุ้มครองสูงสุดถึง 500,000 บาท

•   คุ้มครองหลากหลายภัย โดยไม่ต้องซื้อประกันภัยหลายฉบับ
•   ไม่ต้องเฉลี่ยความรับผิด กรณีวงเงินประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

แผนประกันภัย “ซีไอเอ็มบี ไทย รายละเอียดความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกัน ประกันภัย/ปี (บาท)
หมวดการประกันอัคคีภัย และภัยเพิ่ม  
คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในสถานที่เอาประกันภัยจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยธรรมชาติ (ลมพายุ  แผ่นดินไหว  ลูกเห็บ) 500,000
ขยายความคุ้มครอง  
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า 50,000
ความสูญเสียหรือความเสียหายจากน้ำท่วม 50,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าที่พักชั่วคราววันละ 1,000 บาท ไม่เกิน 50,000
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ* ไม่เกิน 10,000
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล** ไม่เกิน 10,000
หมวดการประกันภัยโจรกรรม  
การประกันภัยโจรกรรม ความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคาร อันเกิดจากการถูกลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ และความเสียหายต่อตัวอาคาร ไม่เกิน 50,000
หมวดการประกันภัยเงินสด  
การประกันภัยเงินสด ความสูญเสียของเงินสด อันเกิดจากการถูกลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ และความเสียหายต่อตู้นิรภัย หรือตัวอาคาร ไม่เกิน 50,000
การประกันภัยกระจก 50,000
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 500,000

*โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ เช่น พระเครื่อง พระพุทธรูป รูปปั้น รูปหล่อ ฯลฯ
**ทรัพย์สินส่วนบุคคล หมายถึง ทรัพย์สินที่พกพาติดตัวได้ เช่น นาฬิกาข้อมือ โทรศัพท์มือถือ บัตรเติมเงินโทรศัพท์
   คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว (Notebook) หรือแบบพกพา กล้องถ่ายรูปทุกประเภท กล้องวีดีโอ ฯลฯ

เงื่อนไขการรับประกันภัย
คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินภายในอาคารที่พักอาศัย (ไม่คุ้มครองตัวอาคาร) ที่ไม่ใช้ประกอบธุรกิจอื่นร่วมด้วย
รับประกันภัยทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคารที่เป็นคอนกรีตล้วน หรือลักษณะตึก (สิ่งปลูกสร้างชั้น 1)

• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย และรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
• ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
•  คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากเอกสารรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยขอรับได้จากที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลหรือฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ที่สาขาธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777