• ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ อีซี่ 3 พลัส

คุ้มครองทั้ง 2 ฝ่าย

 • คุ้มครองทั้ง 2 ฝ่าย ซ่อมรถคุณ และรถของคู่กรณี ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด
 • คุ้มครองทันทีเมื่อชำระเบี้ย และทำการแจ้งยืนยันการคุ้มครองแล้ว
 • ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนรับประกันภัย

รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง

 • ซื้อประกันภัยล่วงหน้าได้ ไม่ต้องรอให้กรมธรรม์เดิมหมดอายุ
 • บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 

รับส่วนลด

 • ไม่จำกัดอายุ และรุ่นรถยนต์
 • รับส่วนลดประวัติดีปีต่ออายุ
 • สำหรับรถเก๋ง หรือรถปิคอัพ น้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน เพื่อใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการพิจารณารับประกันภัยรถป้ายแดง, รถตู้, รถเช่า หรือรถรับจ้างสาธารณะทุกชนิด    รวมถึงรถ  KIA2700 KIA2900 SUZUKI CARRY
 • ไม่จำกัดอายุรถ และรุ่นรถ และไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเอาประกันภัย
แผนประกันภัย “ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ อีซี่ 3 พลัส” ให้ความคุ้มครอง ดังนี้
แผนความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 • คุ้มครองชีวิตของบุคคลภายนอก

 • คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก


500,000  บาทต่อคน

(สูงสุดรวมกันไม่เกิน   10,000,000 บาทต่อครั้ง)

1,000,000  บาทต่อครั้ง

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ผู้ขับขี่ 1 คน และผู้โดยสาร 4 คน)

 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลในรถ  

 • ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในรถ

 

100,000 บาทต่อคน

100,000 บาทต่อคน

ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 บาทต่อครั้ง

ประกันตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

คุ้มครองภัยน้ำท่วม

150,000 บาทต่อครั้ง

150,000 บาทต่อครั้ง

ค่าเบี้ยประกันภัยต่อปี 6,800 บาท

หมายเหตุ

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย และรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
 • คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากเอกสารรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยขอรับได้จากที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลหรือฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ที่สาขาธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777