• ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ซีไอเอ็มบี ไทย เจ็บ-รถ-จ่าย

รับส่วนลดเพิ่ม

 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก (Excess)
 • รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดถึง 10% เมื่อท่านนำใบเตือนของบริษัทประกันภัยอื่นมาแสดง*

คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก

 • คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก
 • ฟรี! บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน

 • บริการส่งช่างช่วยเหลือฉุกเฉิน** ฟรี 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
 • บริการยก/ ลากรถ ฟรี ระยะทาง 20 กิโลเมตร ฟรี 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
 • ฟรี! บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสีย
 • บริการกรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อนำกุญแจสำรองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุ ภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร
 • บริการจัดหาช่างกุญแจ กรณีลืมกุญแจไว้ในรถ (ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย)
 • บริการจัดหาน้ำมัน กรณีเกิดเหตุน้ำมันหมดฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่จัดส่งน้ำมันไม่เกิน 5 ลิตรต่อครั้ง เพื่อให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนไปยังสถานีน้ำมันที่ใกล้ที่สุด (ลูกค้ารับผิดชอบค่าน้ำมัน)
 • บริการประสานงานจัดหารถทดแทน ในกรณีที่รถยนต์ของลูกค้า ถูกยก/ ลาก จากที่เกิดเหตุ (ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเช่ารถ ตามที่บริษัทรถเช่ากำหนด)

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแด่ลูกค้า ซึ่งสามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 • บริการแนะนำสถานที่พยาบาลทางการแพทย์ต่างๆ
 • บริการส่งข้อความเร่งด่วน (ส่งผ่านข้อความในนามของลูกค้า)
 • บริการจองเที่ยวบิน และเช็คตารางเที่ยวบิน
 • บริการจองโรงแรม
 • บริการจองรถลีมูซีน หรือรถเช่า
 • บริการจองภัตตาคาร
 • บริการสำรองเวลาออกรอบกอล์ฟ

1. รับประกันรถประเภท

 • รถเก๋ง (รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง) อายุไม่เกิน 10 ปี
 • รถกระบะ ไม่เกิน 3 ตัน อายุไม่เกิน 7 ปี
 • สำหรับรถซ่อมห้างอายุไม่เกิน 4 ปี

2. ทุนประกันภัย กำหนดไม่ต่ำกว่า 80% ของราคาซื้อ-ขายในตลาดปัจจุบัน

3. คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่นอกเหนือจากมาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่าย รวมกันไม่เกิน 20,000 บาท/ ครั้ง

4. รถยนต์ที่ทำประกันภัยประเภท 1 ไว้แล้วและยังไม่หมดความคุ้มครองไม่ต้องตรวจสภาพรถ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสภาพรถยนต์

เอกสารที่ใช้ประกอบการแจ้งทำประกันภัย 

 • สำเนาเอกสารรายการจดทะเบียนรถยนต์
 • หน้าตารางกรมธรรม์ที่ยังไม่หมดอายุหรือใบเตือนต่ออายุ (ถ้ามี)
ความคุ้มครอง รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง 
(รถเก๋ง)
รถกระบะไม่เกิน 3 ตัน
A. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. ไม่เกิน 1,000,000.00 บาท/ คน ไม่เกิน 500,000.00 บาท/ คน
  ไม่เกิน 10,000,000.00 บาท/ ครั้ง ไม่เกิน 10,000,000.00 บาท/ ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน 2,000,000.00 บาท/ครั้ง ไม่เกิน 1,000,000.00 บาท/ ครั้ง
B. ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์    
ความสูญเสีย หรือไฟไหม้ ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย
เงื่อนไขความคุ้มครองเพิ่มเติม
1. (รย.01) อุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิต ผู้ขับขี่ 1 คน 100,000.00 บาท
ผู้โดยสาร 6 คน คนละ 100,000.00 บาท
ผู้ขับขี่ 1 คน 100,000.00 บาท
ผู้โดยสาร 2 คน คนละ 100,000.00 บาท
2. (รย.02) ค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่ 1 คน 100,000.00 บาท
ผู้โดยสาร 6 คน คนละ 100,000.00 บาท
ผู้ขับขี่ 1 คน 100,000.00 บาท
ผู้โดยสาร 2 คน คนละ 100,000.00 บาท
3. (รย.03) การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000.00 บาท/ ครั้ง 200,000.00 บาท/ ครั้ง
ไม่เกิน 2,000,000.00 บาท/ ครั้ง

1.    รถซึ่งจดทะเบียนเป็นรถรับจ้าง หรือรถให้เช่า

2.    ประเภทรถ

 • รถกระบะบรรทุกที่ต่อตู้ทึบ, ต่อตู้เย็น, ต่อโครงหลังคา
 • รถบรรทุกเกิน 4 ตัน รถที่ใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ (รถบรรทุกน้ำมัน กรด แก๊ส เชื้อเพลิงต่างๆ รถที่ใช้ในการก่อสร้าง)
 • รถตู้โดยสาร
 • รถสปอร์ต รถจดประกอบ หรือรถยนต์ที่ไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้
 • รถที่ตกแต่งดัดแปลงสภาพ รถแข่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากเอกสารรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์
โดยขอรับได้จากที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลหรือฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ที่สาขาธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

หมายเหตุ

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันภัยเป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย และรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
 • คำเตือน ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

*บริษัทฯ จะพิจารณาให้ส่วนลดตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามที่ คปภ.กำหนด
**บริการส่งช่างช่วยเหลือฉุกเฉิน รวมบริการกรณีล็อครถโดยไม่ได้ตั้งใจ และบริการจัดหาน้ำมัน
***การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินไม่รวมกรณีอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ และไม่รวมค่าใช้จ่ายอะไหล่ต่างๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากเอกสารรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยขอรับได้จากที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลหรือฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ที่สาขาธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777