คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่น

เงินผลประโยชน์จ่ายคืน ชำระเบี้ยประกันเพียง 5 ปี สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
เงินผลประโยชน์จ่ายคืน
ชำระเบี้ยประกันเพียง 5 ปี
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้สมัครเอาประกัน

 • อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี
 • พิจารณารับประกันภัยแบบไม่ตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

คุณลักษณะเด่นเพิ่มเติม

 • สมัครง่าย ไม่ต้องแถลงหรือตรวจสุขภาพ
 • วางแผนการเงินในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ
 • เพิ่มมูลค่าของเงินอย่างคุ้มค่าในระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 5 ปี
 • ตอบโจทย์เรื่องสะสมทรัพย์ระยะสั้น
 • ความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 15 ปีผลตอบแทนรวดเร็วทันใจ ชัดเจนและแน่นอน

สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี ภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากร) ฉบับ 172)

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต*

 

 • ปีกรมธรรม์ที่ 1 รับความคุ้มครอง 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 2 รับความคุ้มครอง 200 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 3 รับความคุ้มครอง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 4 รับความคุ้มครอง 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 5 - 12 รับความคุ้มครอง 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 13 - 15 รับความคุ้มครอง 575% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

    *หมายเหตุ : กรณีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯจะจ่าย ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์

 

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่

 

 • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 5 รับเงินคืนปีละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6 - 10 รับเงินคืนปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 11 - 14 รับเงินคืนปีละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 •  

ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 รับเงินคืน 575% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 50,000 บาท
 • จำนวนเบี้ยประกันภัยสูงสุด : ไม่เกิน 30 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณารับประกันของบมจ.ไทยประกันชีวิต)

        (นับจำนวนเบี้ยประกันภัยปีแรก รวมสูงสุดทุกกรมธรรม์แบบ GIO ทุกช่องทางขายของ บมจ.ไทยประกันชีวิต)

อัตราเบี้ยประกันภัย (ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000บาท)

 • อายุ 1 เดือน – 60 ปี : 990 บาท
 • อายุ 61 – 70 ปี : 995 บาท

วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย

 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปีเท่านั้น
 • ชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก สามารถชำระด้วยเงินสด, เช็ค, บัตรเครดิต (วีซ่า หรือมาสเตอร์ หรือ เจซีบีทุกธนาคาร)
 • ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ สามารถชำระด้วยเงินสด, เช็ค, บัตรเครดิต (วีซ่า หรือมาสเตอร์ หรือ เจซีบีทุกธนาคาร) และการหักผ่านบัญชีธนาคาร สำหรับการชำระแบบหักบัญชีธนาคาร จะมีการเก็บข้อมูลบัญชีและธนาคารล่วงหน้าในแบบคำขอเอาประกันภัย และจะเริ่มหักบัญชีในปีถัดไป

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2247 0247
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบมจ.ไทยประกันชีวิต