คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่ สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต ระยะเวลาคุ้มครอง
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต
ระยะเวลาคุ้มครอง

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัครเอาประกัน

 • ชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 1 เดือน - 75 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด
 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 1 เดือน – 70 ปี : 30 ล้านบาท
 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 71 – 75 ปี : 15 ล้านบาท

นับรวมแบบ GIO ทุกกรมธรรม์และเบี้ยประกันภัย ทุกช่องทางของบมจ.ไทยประกันชีวิต

คุณลักษณะเด่นเพิ่มเติม

 • สมัครง่าย ไม่ต้องแถลงหรือตรวจสุขภาพ
 • วางแผนการเงินในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ
 • เพิ่มมูลค่าของเงินอย่างคุ้มค่าในระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 6 ปี
 • ตอบโจทย์เรื่องสะสมทรัพย์ระยะสั้น
 • ความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 12 ปี
 • ผลตอบแทนรวดเร็วทันใจ ชัดเจนและแน่นอน

สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี ภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากร ฉบับ 172

อัตราเบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000บาท:

 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 1 เดือน – 65 ปี : 988 บาท
 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 66 – 75 ปี : 990 บาท

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท:

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่า 500,000 บาท : ไม่มีส่วนลด
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป : 5 บาท

วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย

 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปีเท่านั้น
 • ชำระเบี้ยประกันภัย ปีแรก สามารถชำระด้วยเงินสด เช็ค หรือบัตรเครดิต (วีซ่า มาสเตอร์ หรือ เจซีบี ทุกธนาคาร) สามารถชำระได้เฉพาะในปีแรก
 • ชำระเบี้ยประกันภัย ปีต่ออายุ สามารถชำระด้วยเงินสด เช็ค และการหักผ่านบัญชีธนาคาร สำหรับการชำระแบบหักบัญชีธนาคาร จะมีการเก็บข้อมูลบัญชีและธนาคารล่วงหน้าในแบบคำขอเอาประกันภัย 

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์สิ้นความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้เอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบมจ.ไทยประกันชีวิต