• วิธีการเปิดบัญชีผ่านบริการยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven