• บัตรเดบิต ซีไอเอ็มบี ไทย เจ็บไม่ต้องจ่าย
  (รองรับมาตรฐานชิปการ์ดไทย)

คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด
100,000 บาทเบิกค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 10,000 บาท/ ครั้ง

 • คุ้มครองชีวิตสูงสุด 100,000 บาท กรณีเสียชีวิตหรือพิการ จากอุบัติเหตุ ขับขี่ หรือ ฆาตกรรมทำร้าย
 • เบิกค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 10,000 บาท/ครั้ง
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารักษาที่โรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ 24
  ชั่วโมงทั่วโลก

 

ถอนเงินสดได้ทั่วโลก
ฟรี! ถอนทุกตู้ทั่วไทยและตู้CIMB 5 ประเทศ
w

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมสอบถามยอด และถอนเงินสดทุกตู้ทั่วไทย ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ฟรี! ถอนเงินข้ามประเทศที่เครื่องเอทีเอ็มของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี ที่เชื่อมต่อ 5 ประเทศ ได้แก่มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย และกัมพูชา ที่พร้อมให้บริการมากกว่า 5,900 เครื่อง
 • เบิกถอนเงินสดได้ทั่วโลก สูงสุดวันละ 100,000 บาท ตลอด 24 ชั่วโมงที่เครื่องเอทีเอ็มที่มีเครื่องหมาย VISA

 

ช้อปปิ้งที่ไหนก็สบาย

 

 • ฟรี!   ค่าธรรมเนียมความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน
 • สามารถรูดซื้อสินค้าและบริการได้ทั่วโลกรวมถึงการซื้อสินค้าออนไลน์ สูงสุดวันละ 100,000บาท ณ ทุกร้านค้าที่รับบัตรVISA พร้อม SMSแจ้งเตือนทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตส่งตรงถึงมือถือของคุณ(ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินดังกล่าวได้ที่ CIMB THAI Care Center 0 2626 7777)
รายละเอียดความคุ้มครอง ประเภท Basic
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ 100,000
2. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000
3. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพจากการฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย 100,000
4. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000

*ผู้ถือบัตรที่มีอายุระหว่าง 61-65 ปี ได้รับความคุ้มครอง 50% ของทุนประกันข้อ 1, 2 และ 3

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัครมีอายุตั้งแต่ 15-65 ปีบริบูรณ์* สัญชาติไทยหรือต่างชาติ
 • มีบัญชีออมทรัพย์ที่เป็นบัญชีบุคคลธรรมดา และชื่อต้องตรงกับชื่อบัญชีเท่านั้น
 •  

หมายเหตุ:

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
 • รับประกันภัยโดยบริษัท บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

 • ผู้สมัครควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยวินาศภัย ธนาคารให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันวินาศภัย กรุณาติดต่อ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย โทร. 0 2657 2929
 • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
 • ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป บัตรเดบิต ซีไอเอ็มบี ไทย เจ็บไม่ต้องจ่าย จะรับประกันภัยโดย บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
รายการค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

100 บาท/บัตร
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน 100 บาท/ บัตร
ค่าธรรมเนียมรายปี 529 บาท/ บัตร
ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องเอทีเอ็ม อัตราค่าธรรมเนียม
จำนวนครั้งที่ทำรายการ 1 2 3 4 5
ทำรายการที่เครื่อง ATM ต่างธนาคาร ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
ทำรายการถอนเงินข้ามเขต ภายในธนาคารเดียวกัน ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
ทำรายการถอนเงินข้ามเขต ต่างธนาคาร ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
ทำรายการโอนเงินข้ามเขต ภายในธนาคารเดียวกัน ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
ทำรายการโอนเงินต่างธนาคาร 1 - 10,000 = 25 บาท
10,001 - 50,000 = 35 บาท
*ทำรายการได้ไม่เกินครั้งละ 50,000 บาท
ทำรายการถอนเงิน/ สอบถามยอด เครื่องเอทีเอ็ม  ในต่างประเทศ 100 บาท/รายการ

ทำรายการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์

มูลค่าการโอน/รายการ

ไม่เกิน 5,000 บาท

> 5,000 - 30,000 บาท

> 30,000 - 100,000 บาท

> 100,000 – 200,000 บาท

 

*โอนเงินไม่จำกัดจำนวนครั้ง สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อวัน

 

 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

2 บาท/รายการ

5 บาท/รายการ

10 บาท/รายการ


ตารางเปิดเผยค่าธรรมเนียม  ดาวน์โหลด