• บัตรเดบิต คู่กับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
  (รองรับมาตรฐานชิปการ์ดไทย)

ถอนเงินสดได้ทั่วโลก ฟรี! ถอนทุกตู้ทั่วไทย และตู้ CIMB 5 ประเทศ

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมสอบถามยอด และ ถอนเงินสดทุกตู้ทั่วไทย ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ฟรี! ถอนเงินข้ามประเทศที่เครื่องเอทีเอ็มของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี ที่เชื่อมต่อ 5 ประเทศ ได้แก่มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย และกัมพูชา ที่พร้อมให้บริการมากกว่า 5,900 เครื่อง
 • เบิกถอนเงินสดได้ทั่วโลก สูงสุดวันละ 100,000 บาท ตลอด 24 ชั่วโมงที่เครื่องเอทีเอ็มที่มีเครื่องหมาย VISA

 

ปลอดภัยสูงสุด ด้วยเทคโนโลยี EMV

 • ด้วยเทคโนโลยีชิพอัจฉริยะ EMV และรหัสประจำตัว (PIN 6 หลัก) ที่สามารถป้องกันการปลอมแปลงบัตร และป้องกันเงินในบัญชีของคุณได้อย่างปลอดภัย

ช้อปปิ้งที่ไหนก็สบาย

 • ฟรี!   ค่าธรรมเนียมความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน
 • รูดซื้อสินค้าและบริการได้ทั่วโลกรวมถึงการซื้อสินค้าออนไลน์ สูงสุดวันละ 100,000 บาท ณ ทุกร้านค้าที่รับบัตร VISA พร้อม SMS แจ้งเตือนทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตส่งตรงถึงมือถือของคุณ(ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินดังกล่าวได้ที่ CIMB THAI Call Center 02-626-7777)

 

* ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

2. มีบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้

2. สมุดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

 

รายการค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน
 • เนื่องจากบัตรเดิมชำรุด, สูญหาย, ลืมรหัส และ อื่น ๆ : 100 บาท/ ครั้ง
 • เนื่องจากบัตรเดิมหมดอายุ : ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มี

 

ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องเอทีเอ็ม อัตราค่าธรรมเนียม/จำนวนครั้ง
จำนวนครั้งที่ทำรายการ 1 2 3 4 5
ทำรายการที่เครื่อง ATM ต่างธนาคาร ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
ทำรายการถอนเงินข้ามเขต ภายในธนาคารเดียวกัน ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
ทำรายการถอนเงินข้ามเขต ต่างธนาคาร ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
ทำรายการโอนเงินข้ามเขต ภายในธนาคารเดียวกัน ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
ทำรายการโอนเงินต่างธนาคาร 1 - 10,000 = 25 บาท
10,001 - 50,000 = 35 บาท
*ทำรายการได้ไม่เกินครั้งละ 50,000 บาท
ทำรายการถอนเงิน/ สอบถามยอด เครื่องเอทีเอ็ม  ในต่างประเทศ 100 บาท/รายการ

ทำรายการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์

มูลค่าการโอน/รายการ

ไม่เกิน 5,000 บาท

> 5,000 - 30,000 บาท

> 30,000 - 100,000 บาท

 > 100,000 – 200,000 บาท

*โอนเงินไม่จำกัดจำนวนครั้ง สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท  ต่อวัน

 

 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

2 บาท/รายการ

5 บาท/รายการ

10 บาท/รายการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากเอกสารรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยขอรับได้จากที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลหรือฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ที่สาขาธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ตารางเปิดเผยค่าธรรมเนียม ดาวน์โหลด