• บัตรเดบิต ซีไอเอ็มบี ไทย เจ็บไม่ต้องจ่าย

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
จากอุบัติเหตุสูงสุด
10,000 บาท/ ครั้ง

 • กรณีเกิดอุบัติเหตุ
  ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน
 • เมื่อเข้ารักษาที่โรงพยาบาลคู่สัญญากว่า
  300แห่งทั่วประเทศ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ 24
  ชั่วโมงทั่วโลก

ฟรี ค่าธรรมเนียมถอนเงินสด
ทุกตู้ทั่วไทย
w

ฟรีค่าธรรมเนียมสอบถามยอด 
และ ถอนเงินสดทุกตู้ทั่วไทย 
ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ช้อปปิ้งที่ไหนก็สบาย

w

สามารถรูดซื้อสินค้าและบริการได้ทั่วโลกรวมถึงการซื้อสินค้าออนไลน์ สูงสุดวันละ 100,000บาท ณ ทุกร้านค้าที่รับบัตรVISA พร้อม SMS แจ้งเตือนทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ส่งตรงถึงมือถือของคุณ (ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินดังกล่าวได้ที่ CIMB THAI Care Center 0 2626 7777)

รายละเอียดความคุ้มครอง ประเภท Basic
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ 100,000
2. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000
3. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพจากการฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย 100,000
4. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000

*ผู้ถือบัตรที่มีอายุระหว่าง 61-65 ปี ได้รับความคุ้มครอง 50% ของทุนประกันข้อ 1, 2 และ 3

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัครมีอายุตั้งแต่ 15-65 ปีบริบูรณ์* สัญชาติไทยหรือต่างชาติ และชื่อต้องตรงกับชื่อบัญชีเท่านั้น

หมายเหตุ:

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
 • รับประกันภัยโดยบริษัท บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย 

 • ผู้สมัครควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยวินาศภัย ธนาคารให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันวินาศภัย กรุณาติดต่อ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย โทร. 0 2657 2929
 • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
รายการค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

100 บาท/บัตร
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน 100 บาท/ บัตร

 

ค่าธรรมเนียมรายปี 529 บาท/ บัตร
ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องเอทีเอ็ม อัตราค่าธรรมเนียม
จำนวนครั้งที่ทำรายการ 1 2 3 4 5
ทำรายการที่เครื่อง ATM ต่างธนาคาร ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
ทำรายการถอนเงินข้ามเขต ภายในธนาคารเดียวกัน ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
ทำรายการถอนเงินข้ามเขต ต่างธนาคาร ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
ทำรายการโอนเงินข้ามเขต ภายในธนาคารเดียวกัน ฟรี 10 10 10 10
ทำรายการโอนเงินต่างธนาคาร 1 - 10,000 = 25 บาท
10,001 - 50,000 = 35 บาท
*ทำรายการได้ไม่เกินครั้งละ 50,000 บาท
ทำรายการถอนเงิน/ สอบถามยอด เครื่องเอทีเอ็ม  ในต่างประเทศ 100 บาท/รายการ

ทำรายการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์

มูลค่าการโอน/รายการ

ไม่เกิน 5,000 บาท

> 5,000 - 30,000 บาท

> 30,000 - 100,000 บาท

> 100,000 – 500,000 บาท

 

*โอนเงินไม่จำกัดจำนวนครั้ง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อวัน

 

 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

2 บาท/รายการ

5 บาท/รายการ

10 บาท/รายการ


ตารางเปิดเผยค่าธรรมเนียม  ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777