คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ความคุ้มครอง ถอนเงินสดได้ทั่วโลก ใช้จ่ายอย่างสบาย
ความคุ้มครอง
ถอนเงินสดได้ทั่วโลก
ใช้จ่ายอย่างสบาย

ธนาคารจะยกเลิกการให้บริการออกบัตรใหม่ ออกบัตรทดแทน รวมถึงการต่ออายุรายปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป:

 • บัตรเดบิตที่จะถึงรอบการหักค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป เมื่อถึงรอบการหักค่าธรรมเนียมรายปี ธนาคารจะยกเลิกบัตรเดบิตของท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการถอนเงินสด ชำระค่าสินค้า / บริการ จากบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรเดบิตของท่านได้อีกต่อไป รวมถึงไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ด้านประกันจากบัตรเดบิตได้อีก
 • บัตรเดบิตที่ได้หักชำระค่าธรรมเนียมรายปีแล้ว ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ท่านยังคงสามารถใช้บริการถอนเงินสด ชำระค่าสินค้า / บริการ จากบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรเดบิตของท่านได้ รวมถึงสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านประกันจากบัตรเดบิต จนกว่าจะครบรอบปีการหักชำระค่าธรรมเนียมรายปีถัดไป 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ธนาคารจะยกเลิกการให้บริการออกบัตรใหม่ ออกบัตรทดแทน รวมถึงการต่ออายุรายปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
 • ผู้สมัครมีอายุตั้งแต่ 15-65 ปีบริบูรณ์* สัญชาติไทยหรือต่างชาติ
 • สัญชาติไทยหรือต่างชาติและชื่อต้องตรงกับชื่อบัญชีเท่านั้น
 • มีบัญชีออมทรัพย์ที่เป็นบัญชีบุคคลธรรมดา และชื่อต้องตรงกับชื่อบัญชีเท่านั้น

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
 • รับประกันภัยโดยบริษัท บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)

 

 • ผู้สมัครควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยวินาศภัย ธนาคารให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันวินาศภัย กรุณาติดต่อ บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) โทร. 02 119 3000

 • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของ บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครอง ประเภทเบสิค
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ 100,000
2. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000
3. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพจากการฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย 100,000
4. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000

*ผู้ถือบัตรที่มีอายุระหว่าง 61-65 ปี ได้รับความคุ้มครอง 50% ของทุนประกันข้อ 1, 2 และ 3

อัตราค่าธรรมเนียม

รายการค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท/บัตร
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน 100 บาท/บัตร
ค่าธรรมเนียมรายปี 529 บาท/ บัตร
ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องเอทีเอ็ม อัตราค่าธรรมเนียม
จำนวนครั้งที่ทำรายการ 8 ครั้ง / วัน
ทำรายการถอนเงินข้ามเขต ต่างธนาคาร ฟรี
ทำรายการโอนเงินต่างธนาคาร (ORFT)

1 - 10,000 = 25 บาท
10,001 - 50,000 = 35 บาท

*ทำรายการได้ไม่เกินครั้งละ 50,000 บาท

ทำรายการถอนเงิน/ สอบถามยอด เครื่อง ATM ที่มี VISA PLUSในต่างประเทศ 100 บาท/รายการ

หมายเหตุ: การนับจำนวนครั้งของการทำรายการ เริ่มจากวันที่ 1 ของเดือน

ตารางเปิดเผยค่าธรรมเนียม