• บัตรเอทีเอ็ม ซีไอเอ็มบี ไทย เจ็บ ไม่ต้องจ่าย

คุ้มครองอย่างครอบคลุม

  • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ชดเชยรายได้ในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลกรณีอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 365 วัน (สำหรับผู้ถือบัตร Premium)

ไม่ต้องสำรองจ่าย

กรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนเมื่อเข้ารักษาที่โรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 300 แห่ง ทั่วประเทศ 

ถอนเงินสดได้ไม่จำกัดครั้ง

สามารถใช้บริการสอบถามยอด และเบิกถอนเงินสดที่เครื่อง ATM Pool ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือน

  • บัตรเอทีเอ็มนี้ต้องผูกกับบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น
  • เอกสารประกอบการสมัครบัตรเอทีเอ็ม เจ็บไม่ต้องจ่าย เช่นเดียวกับการสมัครบัตรเอทีเอ็มทั่วไป

คุณสมบัติผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง

  • ผู้ถือบัตรมีอายุตั้งแต่ 15-60 ปีบริบูรณ์* (สามารถทำบัตรใหม่ได้จนถึงอายุ 65 ปีบริบูรณ์) สัญชาติไทยหรือต่างชาติ และชื่อต้องตรงกับชื่อบัญชีเท่านั้น
  • สำเนาพาสปอร์ตที่ได้รับการเซ็นรับรองและใบอนุญาตทำงาน สำหรับกรณีชาวต่างชาติ

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย ธนาคารให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย กรุณาติดต่อ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย โทร. 0 2657 2929

สองแผนความคุ้มครอง สำหรับผู้ถือบัตรเอทีเอ็ม ซีไอเอ็มบี ไทย เจ็บ ไม่ต้องจ่าย
 
รายละเอียดความคุ้มครอง บัตร Basic บัตร Premium
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ 100,000 1,000,000
2. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 500,000
3. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรจากการฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย 100,000 500,000
4. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000 20,000
5. ชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล (กรณีอุบัติเหตุ) สูงสุด 365 วัน - 1,000

*ผู้ถือบัตรที่มีอายุระหว่าง 61-65 ปี ได้รับความคุ้มครอง 50% ของทุนประกันข้อ 1, 2 และ 3

หมายเหตุ: ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น

  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/ทำบัตรทดแทน 100 บาท สำหรับบัตร Basic และบัตร Premium
  • ค่าธรรมเนียมรายปี

        o    บัตร Basic 529 บาท

        o    บัตร Premium 2,299 บาท

*ข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777