• บัตรเอทีเอ็ม ซีเอ็มบี ไทย

ถอนเงินสดได้ไม่จำกัดครั้ง

สามารถใช้บริการสอบถามยอด และเบิกถอนเงินสดที่เครื่อง ATM Pool ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือน

 

  • ถอนเงินได้สูงสุด 40,000 - 100,000 บาทต่อวัน (ตามแต่ละประเภทบัตร) และสูงสุด 30,000 บาท/ครั้ง ที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  • โอนเงินได้สูงสุด 100,000 - 200,000 บาทต่อวัน (ตามแต่ละประเภทบัตร)
  • บริการ ORFT (Online Retail Fund Transfer) บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร สามารถทำรายการที่เครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทั่วประเทศ โดยวงเงินโอน 30,000 บาท/รายการ หรือสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/บัตร/วัน
  • สอบถามยอดคงเหลือในบัญชี
  • ชำระค่าสินค้าและบริการที่เครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร สูงสุด 100,000 บาท/วัน
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) กำหนด
รายการค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   100 บาท/ บัตร
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน 100 บาท/ บัตร
ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท/บัตร
ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องเอทีเอ็ม อัตราค่าธรรมเนียม
จำนวนครั้งที่ทำรายการ 1 2 3 4 5
ทำรายการที่เครื่อง ATM ต่างธนาคาร ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี 10
ทำรายการถอนเงินข้ามเขต ภายในธนาคารเดียวกัน 15 15 15 15 15
ทำรายการถอนเงินข้ามเขต ต่างธนาคาร 20 20 20 20 20
ทำรายการโอนเงินข้ามเขต ภายในธนาคารเดียวกัน ฟรี 10 10 10 10
ทำรายการโอนเงินต่างธนาคาร 1 - 10,000 = 25 บาท
10,001 - 30,000 = 35 บาท
*ทำรายการได้ไม่เกินครั้งละ 30,000 บาท

 

หมายเหตุ: การนับจำนวนครั้งของการทำรายการ เริ่มจากวันที่ 1 ของเดือน

ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777