• บัตรเอทีเอ็ม ซีเอ็มบี ไทย

หมดกังวลเรื่องค่าธรรมเนียม
เมื่อถอนเงินสดในต่างประเทศ
w

ฟรี!!! ถอนเงินข้ามประเทศที่เครื่องเอทีเอ็มของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี ที่เชื่อมต่อ 5 ประเทศ ได้แก่มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย และกัมพูชา ที่พร้อมให้บริการมากกว่า 5,900 เครื่อง

การเชื่อมต่อที่ไร้พรมแดน
ด้วยบริการ CIMB Regional
ATM Link

บริการรูปแบบใหม่ "CIMB Regional ATM Link" เชื่อมต่อ 5 ประเทศ ไปยังมาเลเซีย สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย ไทย และกัมพูชา ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเดินทางในต่างแดน สะดวกสบายกับการเบิกถอนเงินสด และสอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี จากเครื่องเอทีเอ็มของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี 

 • ถอนเงินได้สูงสุด 40,000 - 100,000 บาทต่อวัน (ตามแต่ละประเภทบัตร) และสูงสุด 30,000 บาท/ครั้ง ที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • โอนเงินได้สูงสุด 100,000 - 200,000 บาทต่อวัน (ตามแต่ละประเภทบัตร)
 • บริการ ORFT (Online Retail Fund Transfer) บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร สามารถทำรายการที่เครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทั่วประเทศ โดยวงเงินโอน 30,000 บาท/รายการ หรือสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/บัตร/วัน
 • สอบถามยอดคงเหลือในบัญชี
 • ชำระค่าสินค้าและบริการที่เครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร สูงสุด 100,000 บาท/วัน
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) กำหนด
รายการค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   100 บาท/ บัตร
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน 100 บาท/ บัตร
ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท/บัตร
ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องเอทีเอ็ม อัตราค่าธรรมเนียม
จำนวนครั้งที่ทำรายการ 1 2 3 4 5
ทำรายการที่เครื่อง ATM ต่างธนาคาร ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี 10
ทำรายการถอนเงินข้ามเขต ภายในธนาคารเดียวกัน 15 15 15 15 15
ทำรายการถอนเงินข้ามเขต ต่างธนาคาร 20 20 20 20 20
ทำรายการโอนเงินข้ามเขต ภายในธนาคารเดียวกัน ฟรี 10 10 10 10
ทำรายการโอนเงินต่างธนาคาร 1 - 10,000 = 25 บาท
10,001 - 30,000 = 35 บาท
*ทำรายการได้ไม่เกินครั้งละ 30,000 บาท

 

หมายเหตุ: การนับจำนวนครั้งของการทำรายการ เริ่มจากวันที่ 1 ของเดือน

 1. บริการ CIMB Regional ATM Link คืออะไร
  CIMB Regional ATM Link คือ บริการถอนเงินข้ามประเทศ ที่ช่วยให้ลูกค้าผู้ถือบัตรเอทีเอ็ม/ บัตรเดบิตของธนาคารและกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี สามารถถอนเงินสกุลต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายเอทีเอ็มของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี ข้ามพรมแดน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และกัมพูชา

 2. ใครบ้างที่มีสิทธิใช้บริการนี้
  ลูกค้าผู้ถือบัตรเอทีเอ็ม/ บัตรเดบิตของธนาคาร และกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี ทุกท่าน

 3. ทำอย่างไรจึงสามารถใช้บริการใหม่นี้ได้
  เพียงแค่คุณมีบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิตของธนาคาร หรือกลุ่มธนาคาร CIMB และถอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร หรือกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี เท่านั้น โดยไม่ต้องลงทะเบียน

 4. ผู้ถือบัตรสามารถเบิกถอนเงินสดสูงสุดได้เท่าไหร่
  ขึ้นอยู่กับวงเงินถอนของบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิตของลูกค้าผู้ถือบัตร

 5. บริการ CIMB Regional ATM Link มีบริการอะไรบ้าง
  เฉพาะบริการการถอนเงิน และการสอบถามยอดคงเหลือ

 6. ข้อมูลติดต่อกับ Call Center ในกลุ่ม CIMB 
  CIMB Thai: +66 2626 7777
  CIMB Singapore: +65 6333 7777
  CIMB Malaysia: 1 300 880 900 (ภายในประเทศ) หรือ +603 2295 6100 (ระหว่างประเทศ)
  CIMB Niaga: 14041 หรือ 14041@cimbniaga.co.id (เฉพาะกรณีอื่นที่ไม่ใช่การให้การให้บริการทางการเงิน)
  CIMB Cambodia: +855 (0) 23 988 388
ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777