คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและผลประโยชน์

สะดวกสบาย เปิดบัญชีขั้นต่ำ 0 บาท สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยบัตรเดบิต
สะดวกสบาย
เปิดบัญชีขั้นต่ำ 0 บาท
สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยบัตรเดบิต

เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้เปิดบัญชี

 • สะดวกสบาย ไม่ต้องใช้สมุดบัญชีคู่ฝากในการฝาก-ถอน โดยไม่จำกัดจำนวนเงินในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ
 • ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี และไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยธนาคารจัดส่งใบสรุปข้อมูลบัญชี (สเตทเมนท์) ให้กับลูกค้าทุกเดือนผ่านอีเมล์ที่แจ้งไว้กับธนาคาร
 • ดอกเบี้ยจ่าย 2 ครั้งต่อปี ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ ธันวาคมของทุกปี

เอกสารใช้ประกอบการเปิดบัญชี

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน.

 

ตารางเปิดเผยข้อมูล