• บัญชีเงินฝากประจำ

เงินฝากประจำสำหรับผู้สูงอายุ
ปลอดภาษี ดอกเบี้ยสูง พร้อมเลือกรับ
ดอกเบี้ยรายเดือน ช่วยให้ท่านหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

เพิ่มค่าเงินออมเพื่ออนาคตระยะยาวด้วยเงินฝากประจำปลอดภาษีดอกเบี้ยสูง สบายใจสองต่อด้วยประกันคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลฟรีตลอดระยะเวลาฝาก

กำหนดเงินฝากประจำให้เป็นไปในแบบของคุณ พร้อมการันตีดอกเบี้ยสูง.

 

 

สะดวกสบาย ไม่ต้องใช้สมุดบัญชีคู่ฝากในการฝาก-ถอน พร้อมรับดอกเบี้ยสูง