• ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

ออมได้ใช้คล่อง ด้วยบัญชีออมทรัพย์เปิดง่ายไวทันใจ ฝาก-ถอนหรือโอนเมื่อไรก็สะดวก.

กำหนดเงินฝากประจำให้เป็นไปในแบบของคุณ พร้อมการันตีดอกเบี้ยสูง.

ธุรกิจไม่มีสะดุด ด้วยบัญชีเงินฝากหมุนเวียน  ตัวช่วยสำหรับคนรักความคล่องตัว.

ทางเลือกใหม่ในการออมเงิน และ 
ตัวช่วยสำหรับการบริหารความเสี่ยงจากธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ