• บัตรเดบิต ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ดูหนัง 80 บาท ทุกเรื่อง ทุกรอบ

พิเศษ ! สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าภาพยนตร์ด้วยบัตรเดบิต ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เท่านั้น!


เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

  • เฉพาะลูกค้าที่ชำระค่าชมภาพยนตร์ด้วยบัตรเดบิต ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาที่ร่วมรายการ* ได้แก่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี ทุกสาขา, ไอคอน ซีเนคอนิค, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ , เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, พรอมมานาด ซีนีเพล็กซ์, ไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์,อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์, บลูพอร์ต ซีนีเพล็กซ์, โคราช ซีนีเพล็กซ์ และ ซีคอน ซีนีเพล็กซ์ (ยกเว้น ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต) สำหรับที่นั่งราคาปกติ หรือระบบ 2D Digital
  • สามารถอัพเกรดที่นั่ง Honeymoon Seat หรือระบบ Digital 3D, Atmos 3D ได้ โดยลูกค้าต้องชำระส่วนต่างค่าบัตรชมภาพยนตร์จากราคาที่นั่งปกติ ระบบปกติ (ยกเว้น IMAX, 4DX และเก้าอี้ VIP ทุกประเภท)
  • จำกัดจำนวน 2 ที่นั่ง/บัตร/เดือน สูงสุดไม่เกินเดือนละ 1,500 ที่นั่ง และจำกัด 18,000 ที่นั่ง ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย

 

เอส เอฟ

  • เฉพาะลูกค้าที่ชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ด้วยบัตรเดบิต ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ* (ยกเว้น EMPRIVE' CINECLUB) สำหรับที่นั่งปกติ (Deluxe seat) ในระบบ 2D Digital
  • สามารถอัพเกรดที่นั่ง Premium หรือ Prime ได้ โดยลูกค้าต้องชำระส่วนต่างค่าบัตรชมภาพยนตร์จากราคาที่นั่งปกติ ระบบปกติ (ยกเว้น Digital 3D และเก้าอี้ VIP ทุกประเภท)
  • กรณีที่ลูกค้าต้องการเข้าชมภาพยนตร์ประเภท Mega Blockbuster ลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างราคาบัตรชมภาพยนตร์ จากราคาฐานของราคาบัตรในวันนั้นๆ ของแต่ละโรงภาพยนตร์โดยตรง  โดยอัตราส่วนต่างของราคาบัตรชมภาพยนตร์นั้นๆ เริ่มต้นที่ 20 บาท ตามประเภทที่นั่ง
  • จำกัดจำนวน 2 ที่นั่ง/บัตร/เดือน สูงสุดไม่เกินเดือนละ 500 ที่นั่ง และจำกัด 6,000 ที่นั่ง ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย

 

*หมายเหตุ

1. สำหรับผู้ถือบัตรเดบิตธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเดบิตสำหรับพนักงานธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย หมายเลขหน้าบัตร 4895 0203 (HR Debit Card) และ 4895 0223 (Debit TH VISA HR Card)

2. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63

3. ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้นๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2626 7777