• รับเลยคะแนนสะสม 2 เท่า !! เมื่อเติมน้ำมันด้วยบัตรเดบิต ชิลดี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

รับคะแนนสะสม 2 เท่าสำหรับบัตรสมาชิกบางจาก เมื่อใช้บัตรเดบิต ชิลดี ชำระค่าบริการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 63 - 30 กันยายน 63

1. เฉพาะผู้ที่มีหมายเลขบัตรสมาชิกบางจาก และ เป็นลูกค้าธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) ที่ใช้บัตรเดบิต ชิลดี  (4895 0229) ชำระค่าบริการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 63 - 30 กันยายน 63 รับคะแนนสะสมบัตรสมาชิกบางจาก 2 เท่า

  • รับคะแนน 2 เท่า เมื่อเติมน้ำมันในกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกๆ 1 ลิตร
  • รับคะแนน 2 เท่า เมื่อเติมน้ำมันในกลุ่มดีเซลทุกๆ 4 ลิตร

2. ลูกค้าต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง Line official account “@cimbthai” ก่อน จึงจะมีส่วนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับคะแนนสะสมบัตรสมาชิกบางจาก 2 เท่า (ลงทะเบียนรับสิทธิ์ https://bcrm.line.me/wl/1644250669/l/70bc

3. การรับคะแนนสะสม 2 เท่า จะแบ่งเป็นการให้คะแนน เป็น 2 ส่วน ดังนี้

  • ส่วนที่ 1 : รับคะแนนสะสมทันที เมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มบางจาก (เงื่อนไขการรับคะแนนตามขั้นตอนปกติจากปั๊มบางจาก)
  • ส่วนที่ 2 : รับคะแนนสะสมส่วนเพิ่ม อีก 1 เท่า ภายใน 60 วันทำการ นับจากวันที่ทำรายการชำระค่าบริการเติมน้ำมันที่ปั๊มบางจาก

4. จำกัดสิทธิ์การรับคะแนนสะสม 2 เท่า 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรสมาชิกบางจาก ต่อ 1 หมายเลขบัตรเดบิต ชิลดี  (4895 0229) เท่านั้น

5. สงวนสิทธิ์การรับคะแนนสะสม 2 เท่า สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนถูกต้องเท่านั้น

6. บัตรสมาชิกบางจาก 1 หมายเลขบัตรสมาชิก สามารถใช้เพื่อสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน จำกัดปริมาณ แก๊สโซฮอล์ไม่เกิน 100 ลิตร/ครั้งและไม่เกิน 400 ลิตร/เดือน และดีเซลไม่เกิน 300 ลิตร/ครั้งและไม่เกิน 2,000 ลิตร/เดือน

7. คะแนนสะสม 1 คะแนน มีมูลค่า 0.20 บาท

8. ลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธิพิเศษ ได้ที่แอปพลิเคชั่นของ บางจาก หรือ http://www.bcpgreenmiles.com

9. ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม และแลกของกำนัล ได้ที่ แอปพลิเคชั่นของ บางจาก เท่านั้น

10.ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือ ทอน เป็นเงินสดได้ทุกกรณี

11. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

12. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 63 - 30 กันยายน 63 และการรับคะแนนสะสมส่วนเพิ่มจะได้รับคะแนนภายใน 30 พฤศจิกายน 63

13. เนื่องจากบัตรเดบิต Digital Savings มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บัตรเดบิต ชิลดี มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สำหรับลูกค้าเดิมที่ถือบัตรเดบิต Digital Savings อยู่แล้ว สามารถใช้เพื่อเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ จนกว่าบัตรจะหมดอายุ

14 ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ผู้ถือบัตรเดบิต ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ

15. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้นๆ

16. กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สุด

17. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMBT Care Center โทร. 02 626 7777

การลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน Line official account “@cimbthai”

1. เพิ่มรายชื่อ @cimbthai

2.ค้นหาคำว่า “บางจาก” หรือ เลือกเมนู “ผลิตภัณฑ์อื่นๆและโปรโมชั่น” > “ลงทะเบียนบางจาก”

3. เลือกยอมรับ “ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย/ยินยอมให้ธนาคารนำส่งข้อมูลการใช้บัตรเดบิตที่ปั๊มบางจาก
เพื่อคำนวณคะแนนสะสม”

4. กรอกข้อมูลเพื่อรับสิทธิ์

 

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และสมัครบัตรเดบิต ชิลดี

ช่องทางออนไลน์
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย
1. ผ่าน แอปฟลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking

สมัครบัตรเดบิต ชิลดี
1. ผ่าน https://digital.cimbthai.com/

ช่องทางสาขา
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และสมัครบัตรเดบิต ชิลดี
1. ผ่าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา (ค้นหาสาขาของธนาคาร ที่นี่ https://shorturl.at/dkxQ0)


ลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิคชั่น CIMB THAI Digital Banking
1. ผ่าน หมายเลขบัตรเดบิต 16 หลัก
2  ผ่าน Invitation Code