• บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช # มีเครดิต #มีบ้านมีรถ
  • ดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับลูกค้ามีบ้านหรือมีรถยนต์
  • กลุ่มลูกค้า พนักงานประจำ และเจ้าของกิจการ ดอกเบี้ยพิเศษ 6% ต่อปี นาน 6 รอบบัญชีแรก นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
  • สมัครฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมกดเงินสด
  • สะดวก ทันใจ เบิกถอนเงินสดได้ที่ตู้ ATM ทุกตู้
  • สบายใจ จ่ายคืนขั้นต่ำ 500 บาท หรือ 5% ของยอดเงินค้างชำระ ขึ้นอยู่กับจำนวนใดสูงกว่า

 

สมัครวันที่ 1 กันยายน ถึง  31 ธันวาคม 2562

สมัครออนไลน์ 


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครที่และได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด สมัครวันที่ 1 กันยายน ถึง  31 ธันวาคม 2562โปรแกรมบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช  มีบ้านมีรถ สำหรับพนักงานประจำและเจ้าของกิจการ

โปรแกรม มีบ้านมีรถ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี)  นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
รายได้รวม (ต่อเดือน)พนักงานประจำ หรือ เจ้าของกิจการ ดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี) 6 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 7ปรับเป็นอัตราดอกเบี้ย 

วงเงินอนุมัติสินเชื่อเท่ากับ (บาท)

30,000 บาท 6%ต่อปี (CLR-14%) 24% ต่อปี(CLR+4%) 100,000 บาท
50,000 บาท 6%ต่อปี (CLR-14%) 18% ต่อปี(CLR+2%) 200,000 บาท
100,000 บาท 6%ต่อปี (CLR-14%) 15% ต่อปี(CLR-5%) 300,000 บาท
  • โปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าที่มีประวัติดีในการชำระสินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อรถยนต์ มาแล้ว 12 เดือน
  • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรายย่อย(Consumer Loan Rate : CLR)ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 1/2561 ปัจจุบันเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามที่ธนาคารจะได้ประกาศกำหนด
  • หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น 28% ต่อปี จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมใด สูงสุดรวมแล้วไม่เกิน 28% ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร
  • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยหากลูกค้าเสียประโยชน์หรือมีภาระเพิ่มขึ้น ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศกำหนด 

ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777