• CIMB THAI Wealth Academy ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ Final Interview

โดยขอให้ผู้มีรายชื่อส่งอีเมลยืนยันการเข้าร่วมเป็น Wealth Star มายัง wealthacademy@cimbthai.com 

ภายในวันที่ 11 พ.ค. 2561เวลา 12.00 น. นี้ เท่านั้น ทั้งนี้ หากไม่ได้รับการยืนยันภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ 

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณ อรอุมา โทร 02 685 6619