• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ขออภัยต่อข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวเครดิตบูโร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่าในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารนั้น ธนาคารดำเนินการตามนโยบายภายในของธนาคารโดยข้อมูลจากเครดิตบูโรเป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการพิจารณา ที่ธนาคารใช้ในการพิจารณาร่วมกับข้อมูลอื่นๆที่ได้รับจากลูกค้า ธนาคารใคร่ขออภัยหากมีข้อความใดๆ ปรากฎในสื่อโซเชียลมีเดียอันอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด

 

ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777