• ประกาศ:ยื่นซองประมูลรถยนต์ธนาคาร 17-18 กรกฎาคม 2562

เอกสารประกอบการประมูล

วิธีปฎิบัติในการยื่นซองประมูล    ดาวน์โหลด

ใบเสนอราคาประมูลรถยนต์    ดาวน์โหลด

หลักฐานประกอบการประมูล    ดาวน์โหลด

ราคาเปิดประมูล    ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777