• เงินฝากประจำ

ตอบโจทย์ความคล่องตัว

เลือกระยะเวลาฝากได้ตามความคล่องตัวในการใช้เงิน โดยสามารถเลือก
กำหนดระยะเวลาฝาก
ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

การันตีดอกเบี้ยสูง

ได้รับดอกเบี้ยที่สูงและแน่นอนตลอดระยะเวลาฝาก

เลือกรับดอกเบี้ยรายงวดได้

บุคคลธรรมดา/คณะบุคคล และนิติบุคคลที่มิได้แสวงหากำไร ที่มีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป สามารถรับดอกเบี้ยแบบรายงวด

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
Call Us
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777