คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

2022 Corporate Brand Campaign

1. พรุ่งนี้ก็จะมีแดดเช้า ความหวังจะมีขึ้นทุกวัน

2. เพิ่มวันละก้าว ก็จะถึงเส้นชัยได้

3. ให้ เท่ากับ ได้ เติมให้เขา เราเต็มสุข

4. สร้างอนาคต ด้วยสองมือเรา