คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

2022 Corporate Brand Campaign

1. พรุ่งนี้ก็จะมีแดดเช้า ความหวังจะมีขึ้นทุกวัน

2. เพิ่มวันละก้าว ก็จะถึงเส้นชัยได้

3. ให้ เท่ากับ ได้ เติมให้เขา เราเต็มสุข

4. สร้างอนาคต ด้วยสองมือเรา