คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงค์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงค์ด่วน
เงินฝาก
วันที่ รายการ
12/06/63 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ครั้งที่ 2/2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563
9/04/63 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ครั้งที่ 1/2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563
28/11/62 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ครั้งที่ 1/2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
06/05/58 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ครั้งที่ 2/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
23/03/58 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ครั้งที่ 1/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558
25/03/57 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ครั้งที่ 2/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2557
09/01/57 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ครั้งที่ 1/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2557
04/06/56 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ครั้งที่ 1/2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2556
31/10/55 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะสั้น ครั้งที่ 8/2555 สำหรับเสนอขายต่อบริษัทประกันภัย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
31/10/55 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะสั้น ครั้งที่ 11/2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
24/10/55 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะสั้น ครั้งที่ 10/2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2555
01/10/55 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะสั้น ครั้งที่ 9/2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2555
30/08/55 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะสั้น ครั้งที่ 8/2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2555
15/08/55 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะสั้น ครั้งที่ 7/2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555
06/08/55 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะสั้น ครั้งที่ 6/2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2555
17/07/55 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ครั้งที่ 5/2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2555
12/07/55 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ครั้งที่ 4/2555 มีผลวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เท่านั้น
28/06/55 ยกเลิก ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ครั้งที่ 3/2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2555
27/04/55 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ครั้งที่ 3/2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
30/03/55 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ครั้งที่ 2/2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2555
06/03/55 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน ครั้งที่ 1/2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2555
27/01/55 ยกเลิก ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน สำหรับโปรแกรมพิเศษ ครั้งที่ 13/2554 มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2555