• ช่วงธุรกิจเติบโต

เมื่อมีรายได้และจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น ความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ ก็จะเข้ามาสู่ธุรกิจของคุณ นี่คือช่วงเวลาที่ระบบบัญชีและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะเข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อรองรับการเติบโตที่จะเกิดขึ้น

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

สินเชื่อที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเติบโตของกิจการ ให้การกู้ยืมเงินระยะสั้น หรือการเช่าเครื่องมืออุปกรณ์และสินเชื่อประเภทผ่อนชำระทุกเดือนเป็นตัวช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในธุรกิจของคุณ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

สินเชื่อพาโตโกอินเตอร์

บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า

บริการรับซื้อตั๋วสินค้าออกภายใต้ L/C แบบไม่ไล่เบี้ย

เมื่อโอกาสในการส่งออกไปยังตลาดในต่างประเทศมาถึง คุณจะต้องเตรียมมาตรการด้านการเงินให้พร้อมรองรับกับการผลักดันแผนธุรกิจที่จะเกิดขึ้น ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยมีบริการวงเงินสินเชื่อเพื่อการค้าและโซลูชันที่สามารถปรับให้เหมาะสมได้ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777