Travel

Hotel: Weekday - 1 night stay 5,000 Points

Hotel: Weekday - 1 night stay

5,000 Points (Expires : 31 December 2022)

 • สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยสมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิก, บัตรเดบิต หรือ บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ ของ CIMB Preferred และแสดง E-Coupon บนแอปพลิเคชัน myPreferred ที่สมบูรณ์พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ พร้อมบัตรที่นั่ง (Boarding Pass) ก่อนเข้ารับบริการ
 • กรุณาทำการสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนเข้ารับบริการ  ในแบบฟอร์มการจองผ่านแอปพลิเคชัน myPreferred สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Preferred Concierge ระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น. ของทุกวัน โทร 02 118 3083 หรืออีเมล cimbpreferred@lifestyle-privilege.com ตลอด 24 ชั่วโมง
 • การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสถานะการจองบนแอปพลิเคชัน myPreferred เปลี่ยนจาก “การจองอยู่ระหว่างดำเนินการ” เป็น “การจองเสร็จสมบูรณ์”เท่านั้น ซึ่งท่านจะได้รับ SMS ยืนยันเมื่อการจองสมบูรณ์
 • กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการจอง กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์ 
 • ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 7 วัน หรือไม่แสดงตนตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) ในกรณีไม่เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่สำรองสิทธิ์ จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว
 • สิทธิพิเศษห้องพัก 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน เฉพาะการเข้าพัก วันจันทร์ – พฤหัสบดี เท่านั้น  
 • โรงแรมและประเภทห้องพักที่ร่วมรายการ ดังนี้
  1. โรงแรม Dusit D2 Hua Hin (หัวหิน) ประเภทห้อง Deluxe Hillside Room
  2. โรงแรม U Khao Yai (เขาใหญ่) ประเภทห้อง Deluxe
  3. โรงแรม Hyatt Regency Phuket Resort (ภูเก็ต) ประเภทห้อง King Room (Garden View)

More information

 • สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโรงแรม และประเภทห้องพัก ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีมีผู้เข้าพักเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ Concierge
 • สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 ธันวาคม2565
 • สงวนสิทธิ์การเข้าพักระหว่างวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดเทศกาล, ช่วงเวลาที่ผู้ให้บริการมีการจัดกิจกรรมพิเศษหรือกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ และวันหยุดต่างๆ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
 • สมาชิกสามารถดูวันหมดอายุของคูปองได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred กรณีท่านเลือกรับสิทธิประโยชน์แบบบริการสำรองล่วงหน้า (Reservation) เมื่อเลือกรับสิทธิประโยชน์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนทุกกรณี
 • สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Preferred Concierge ระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น. ของทุกวัน โทร 02 118 3083 หรืออีเมล cimbpreferred@lifestyle-privilege.com ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com ทั้งนี้ การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้นๆ กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามการใช้บริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Silver Voyage Club โทร. 02 016 9950