Discount

Discount 15%: 137 Pillars Suites and Residences Bangkok 0 Points

Discount 15%: 137 Pillars Suites and Residences Bangkok

0 Points (Expires : 31 Dec 2023)

  • สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยสมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิก, บัตรเดบิต หรือ บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ ของ CIMB Preferred และแสดง E-Coupon บนแอปพลิเคชัน myPreferred ที่สมบูรณ์พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
  • กรุณาสำรองสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักโดยตรงกับผู้ให้บริการ
  • ส่วนลด 15% สำหรับห้องพักจากราคา Best Available Rate ณ โรงแรม 137 Pillars Suites and Residences Bangkok เท่านั้น
  • การจองขึ้นอยู่กับสถานะ และความว่างของห้องพัก ณ ขณะนั้น สงวนสิทธิ์การใช้บริการ กรณีห้องพักนั้นๆเต็ม หรือไม่สามารถใช้บริการได้
  • สมาชิกสามารถใช้สิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566

More information

  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
  • ธนาคารได้มอบหมายให้ บริษัท World Reward Solutions Co., Ltd. เป็นผู้ให้บริการแก่สมาชิก ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัท World Reward Solutions Co., Ltd. กำหนด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิพิเศษต่างๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com ทั้งนี้ การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้นๆ กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด
  • สอบถามการใช้บริการและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 137 Pillars Suites and Residences Bangkok โทร 02 079 7000