Dining

Swensen's discount e-code value 100 THB

Swensen’s : discount e-code value 100THB

100 Points (Expires : 30 Jun 2022)

  • สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยสมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิก, บัตรเดบิต หรือ บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ ของ CIMB Preferred และแสดง E-Coupon บนแอปพลิเคชัน myPreferred ที่สมบูรณ์พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
  • กรุณากดรับสิทธิ์บนแอปพลิเคชัน myPreferred และแสดง e-coupon ที่สมบูรณ์ต่อหน้าพนักงานที่สาขาที่เข้ารับบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้การบันทึกรูปภาพเพื่อรับสิทธิ์ได้
  • เครดิตมูลค่า 100 บาท สำหรับใช้แทนเงินสดแลกซื้อไอศกรีมและเครื่องดื่มที่สเวนเซ่นส์ ได้ทุกสาขา โค้ดสามารถใช้ได้ 1 โค้ด / 1ใบเสร็จ เท่านั้น จำกัด ท่านละ 3 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิประโยชน์ จำกัด ท่านละ 3 สิทธิ์ (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด* )
  • สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565(*สิทธิ์นี้มีจำนวนจำกัดหรือจนกว่าจำนวนคูปองจะหมด)

More info

  • สมาชิกสามารถดูวันหมดอายุของคูปองได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred กรณีท่านเลือกรับสิทธิประโยชน์แบบคูปองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Coupon) เมื่อเลือกรับสิทธิประโยชน์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนทุกกรณี
  • สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Preferred Concierge ระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น. ของทุกวัน โทร 02 118 3083 หรืออีเมล cimbpreferred@lifestyle-privilege.com ตลอด 24 ชั่วโมง
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้นๆ กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด
  • สามารถใช้บริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สเวนเซ่นส์ ทุกสาขา