Dining

HOSHI Japanese Restaurant: 500 baht

HOSHI Japanese Restaurant: 500 Bath

500 Points (Expires : 30 Jun 2023)

●    สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก CIMB Preferred ที่ใช้แต้มตามจำนวนที่กำหนดใน myPreferred application เพื่อแลกรับ E-Coupon สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยสมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิก, บัตรเดบิต หรือ บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ ของ CIMB Preferred            และแสดง E-Coupon บนแอปพลิเคชัน myPreferred ที่สมบูรณ์พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ

●    บัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 500 บาท ณ ร้านอาหาร HOSHI Japanese Restaurant

●    สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566 

●    สมาชิกสามารถดูวันหมดอายุของคูปองได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred กรณีท่านเลือกรับสิทธิประโยชน์แบบคูปองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Coupon) เมื่อเลือกรับสิทธิประโยชน์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนทุกกรณี

●    สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

●    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Preferred Concierge ระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น. ของทุกวัน            โทร  02 118 3083  หรืออีเมล cimbpreferred@lifestyle-privilege.com ตลอด 24 ชั่วโมง

More information

●    เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com  ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้นๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

●    สามารถใช้บริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ HOSHI Japanese Restaurant

HOSHI Japanese Restaurant สาขา พระรามเก้า 49 โทร. 02 718 2727

HOSHI Japanese Restaurant สาขา บางนาตราด 29 โทร. 063 891 9555

HOSHI Japanese Restaurant สาขา Riverside Plaza โทร. 02 469 8138

HOSHI Japanese Restaurant สาขา Whizdom 101 โทร. 02 086 4500

HOSHI Japanese Restaurant สาขา สิงห์ คอมเพล็กซ์ โทร. 02 163 4398

HOSHI Japanese Restaurant สาขา เซนทรัลพระราม3 โทร. 02 212 4340

HOSHI Japanese Restaurant สาขา เซนทรัลพระราม2 โทร. 02 415 2688

HOSHI Japanese Restaurant สาขา เซนทรัลปิ่นเกล้า โทร. 02 015 3498