• ประกันวินาศภัย

อย่าให้มะเร็ง ...
ทำลายความสุขของคนในครอบครัว เตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้

 

คุ้มครองเกือบเทียบเท่าประกันภัย
ชั้น 1 แต่จ่ายถูกลงกว่าครึ่ง  • เบี้ยต่ำ
  • ทุนประกันสูง
  • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

 

จะดีแค่ไหน
ถ้ามีประกันอุบัติเหตุกลุ่มคุ้มครอง

 

ซีไอเอ็มบี ไทย พีเอ อีซี่ ไมโคร
เจ็บ...แต่จบ ! ความกังวลจะเหลือแค่ 0

ซีไอเอ็มบี ไทย ประกันภัยรถยนต์

ชั้น 1 เจ็บ-รถ-จ่าย คุ้มครองทั้งรถคุ้มครองทั้งคน

คุ้มครอง... ครอบคลุม... ครบถ้วน...
คุ่มครองทันทีที่ซื้อ

Call Us
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777