• คนรักอิสระและความคล่องตัว

วางแผนการใช้จ่ายประจำเดือนของคุณให้ดี และอย่าลืมแบ่งสรรเงินส่วนหนึ่งเพื่อออมเป็นประจำไว้สำหรับอนาคต การเปิดบัญชีธนาคารที่ใช่และใช้บัตรเครดิตที่ตรงกับไลฟ์สไตล์จะช่วยให้ชีวิตของคุณคล่องตัวมากขึ้น คนรุ่นใหม่ work hard play hard! ช่วงชีวิตแห่งการมองหาเส้นชัยทางการเงินและมุ่งมั่นไปให้ถึง เริ่มตั้งแต่วันนี้

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

วางแผนการใช้จ่ายประจำเดือนของคุณให้ดี และอย่าลืมแบ่งสรรเงินส่วนหนึ่งเพื่อออมเป็นประจำไว้สำหรับอนาคต การเปิดบัญชีธนาคารที่ใช่และใช้บัตรเครดิตที่ตรงกับไลฟ์สไตล์จะช่วยให้ชีวิตของคุณคล่องตัวมากขึ้น คนรุ่นใหม่ work hard play hard! ช่วงชีวิตแห่งการมองหาเส้นชัยทางการเงินและมุ่งมั่นไปให้ถึง เริ่มตั้งแต่วันนี้

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

Call Us
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777