• บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุคคู่ฝาก

สะดวกสบาย

ไม่ต้องใช้สมุดบัญชีคู่ฝากในการฝาก-ถอน โดยธนาคารจะจัดส่ง Statement ให้กับลูกค้าทุกเดือนผ่านอีเมล์

ไม่จำกัดจำนวนเงินในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ

สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยบัตรเดบิต ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

สามารถใช้ร่วมกับบริการบัตรเดบิต เพื่อฝาก-ถอน และ โอนเงินได้

  • บุคคลธรรมดา ประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น (ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมทุกประเภทและบัญชีประเภทคณะบุคคล)

  • ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี และไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยธนาคารจัดส่ง Statement ให้กับลูกค้าทุกเดือนผ่านอีเมล์ที่แจ้งไว้กับธนาคาร

  • ดอกเบี้ยจ่าย 2 ครั้งต่อปี ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ ธันวาคมของทุกปี

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777