อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

13/05/59 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 1/2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 (Size 35 KB)
25/09/58 อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ (เริ่มใช้ 30 ตุลาคม 2558) (Size 62 KB)
27/05/58 อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ (เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2558) (Size 47 KB)
22/05/58 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 2/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 (Size 30 KB)
26/03/58 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 1/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558 (Size 33 KB)
31/03/57 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 2/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 (Size 31 KB)
06/01/57 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 1/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2557 (Size 33 KB)
10/04/56 อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ (เริ่มใช้ 11 เมษายน 2556) (Size 47 KB)
28/03/56 อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ (เริ่มใช้ 1 เมษายน 2556) (Size 47 KB)
31/10/55 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 1/2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 (Size 32 KB)
30/03/55 อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ (เริ่มใช้ 1 พฤษภาคม 2555) (Size 43 KB)
07/09/54 อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อ ครั้งที่ 6/2554 มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2554 (Size 65 KB)
20/07/54 ประกาศ อัตราดอกเบี้ยและส่วนลดของเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 5/2554 (มีผลวันที่ 21 กรกฎาคม 2554) (Size 65 KB)
07/06/54 ประกาศ อัตราดอกเบี้ยและส่วนลดของเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 4/2554 (มีผลวันที่ 8 มิถุนายน 2554) (Size 67 KB)
22/04/54 ประกาศ อัตราดอกเบี้ยและส่วนลดของเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 3/2554 (มีผลวันที่ 25 เมษายน 2554) (Size 47 KB)
15/03/54 ประกาศ อัตราดอกเบี้ยและส่วนลดของเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 2/2554 (มีผลวันที่ 16 มีนาคม 2554) (Size 43 KB)
10/02/54 ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ (เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2554) (Size 43 KB)
18/01/54 ประกาศ อัตราดอกเบี้ยและส่วนลดของเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 1/2554 (มีผลวันที่ 19 มกราคม 2554) (Size 66 KB)
18/11/53 ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ (เริ่มใช้ 19 พฤศจิกายน 2553) (Size 36 KB)
27/08/53 ประกาศ อัตราดอกเบี้ยและส่วนลดของเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 2/2553 (มีผลวันที่ 30 สิงหาคม 2553) (Size 1 MB)

ONLINE TOOLS

ที่ตั้งธนาคาร

exchange rate BIBOR rate International Branch SLA