สินทรัพย์ธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) มีรายการสินทรัพย์มากมาย สำหรับผู้ที่สนใจสินทรัพย์ต่างๆ คุณสามารถเลือกหาสินทรัพย์ที่คุณสนใจ และติดต่อกับธนาคารเพื่อขอดูสินทรัพย์ และขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ประเภทสินทรัพย์:
ภาค:
จังหวัด:
อำเภอ:
ราคา:
รหัสสินทรัพย์:

06106 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา
ราคา: 1,823,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06277 โครงการเค.ซี.การ์เด้นโฮม 7

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา
ราคา: 1,340,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06274 โครงการเค.ซี.การ์เด้นโฮม 7

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 0 งาน 91 ตารางวา
ราคา: 910,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06273 โครงการเค.ซี.การ์เด้นโฮม 7

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 0 งาน 85 ตารางวา
ราคา: 850,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06262 โครงการเค.ซี.การ์เด้นโฮม 7

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 0 งาน 55 ตารางวา
ราคา: 550,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06164 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา
ราคา: 1,710,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06163 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา
ราคา: 2,695,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06162 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา
ราคา: 2,226,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06161 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 43 ตารางวา
ราคา: 1,434,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06160 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา
ราคา: 1,730,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06151 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา
ราคา: 2,851,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06150 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา
ราคา: 3,022,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06149 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา
ราคา: 3,135,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06148 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา
ราคา: 3,326,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06147 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา
ราคา: 1,330,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06146 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา
ราคา: 1,397,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06144 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา
ราคา: 1,225,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06143 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา
ราคา: 1,080,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06139 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา
ราคา: 1,480,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06138 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา
ราคา: 2,320,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06137 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา
ราคา: 2,684,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06136 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา
ราคา: 1,523,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06135 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา
ราคา: 1,604,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06134 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา
ราคา: 1,050,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06133 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา
ราคา: 1,054,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06132 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา
ราคา: 1,054,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06131 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา
ราคา: 1,070,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06130 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา
ราคา: 1,800,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06126 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 0 งาน 93 ตารางวา
ราคา: 930,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06122 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา
ราคา: 1,510,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06121 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา
ราคา: 2,153,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06119 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 95 ตารางวา
ราคา: 1,953,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06110 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา
ราคา: 1,450,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06107 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา
ราคา: 2,154,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06103 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ราคา: 2,002,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06102 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา
ราคา: 1,762,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06100 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา
ราคา: 1,580,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06098 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา
ราคา: 2,650,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06081 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 77 ตารางวา
ราคา: 1,770,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06079 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา
ราคา: 2,150,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06077 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา
ราคา: 1,650,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

06074 โครงการเค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา
ราคา: 1,524,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05999 โครงการเค.ซี.การ์เด้นโฮม 14

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 0 งาน 51 ตารางวา
ราคา: 512,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05998 โครงการเค.ซี.การ์เด้นโฮม 14

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 0 งาน 51 ตารางวา
ราคา: 510,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05997 โครงการเค.ซี.การ์เด้นโฮม 14

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 0 งาน 51 ตารางวา
ราคา: 509,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05996 โครงการเค.ซี.การ์เด้นโฮม 14

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 0 งาน 51 ตารางวา
ราคา: 507,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

02433 โครงการบ้านริมเมือง

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 0 งาน 94 ตารางวา
ราคา: 593,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

02431 โครงการบ้านริมเมือง

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา
ราคา: 1,210,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05411 โครงการ เค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา
ราคา: 1,451,520 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

02430 โครงการบ้านริมเมือง

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา
ราคา: 1,563,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

02429 โครงการบ้านริมเมือง

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา
ราคา: 1,563,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05428 โครงการ เค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา
ราคา: 1,010,880 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

02432 โครงการบ้านริมเมือง

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา
ราคา: 1,160,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

00432 อาคารชุดฟลอราวิลล์

ประเภทสินทรัพย์: ห้องชุด
ขนาดพื้นที่: 459.60 ตารางเมตร
ราคา: 13,940,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05415 โครงการ เค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา
ราคา: 979,776 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05408 โครงการ เค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา
ราคา: 2,247,264 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

00433 อาคารชุดฟลอราวิลล์

ประเภทสินทรัพย์: ห้องชุด
ขนาดพื้นที่: 404.93 ตารางเมตร
ราคา: 12,280,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

00387 อาคารชุดฟลอราวิลล์ 2

ประเภทสินทรัพย์: ห้องชุด
ขนาดพื้นที่: 110.13 ตารางเมตร
ราคา: 2,890,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

00399 อาคารชุดฟลอราวิลล์ 2

ประเภทสินทรัพย์: ห้องชุด
ขนาดพื้นที่: 152.83 ตารางเมตร
ราคา: 4,189,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

00388 อาคารชุดฟลอราวิลล์ 2

ประเภทสินทรัพย์: ห้องชุด
ขนาดพื้นที่: 103.64 ตารางเมตร
ราคา: 2,720,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05414 โครงการ เค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา
ราคา: 1,060,128 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05418 โครงการ เค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา
ราคา: 1,178,496 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05412 โครงการ เค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 35 ตารางวา
ราคา: 1,162,080 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

00409 อาคารชุดฟลอราวิลล์ 2

ประเภทสินทรัพย์: ห้องชุด
ขนาดพื้นที่: 196.22 ตารางเมตร
ราคา: 5,378,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

00380 อาคารชุดฟลอราวิลล์ 2

ประเภทสินทรัพย์: ห้องชุด
ขนาดพื้นที่: 113.56 ตารางเมตร
ราคา: 2,980,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05422 โครงการ เค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา
ราคา: 2,076,192 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

00431 อาคารชุดฟลอราวิลล์

ประเภทสินทรัพย์: ห้องชุด
ขนาดพื้นที่: 398.09 ตารางเมตร
ราคา: 12,070,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

00386 อาคารชุดฟลอราวิล์ 2

ประเภทสินทรัพย์: ห้องชุด
ขนาดพื้นที่: 179.72 ตารางเมตร
ราคา: 4,710,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05416 โครงการ เค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา
ราคา: 1,067,904 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

00400 อาคารชุดฟลอราวิลล์ 2

ประเภทสินทรัพย์: ห้องชุด
ขนาดพื้นที่: 176.83 ตารางเมตร
ราคา: 4,847,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

00445 อาคารชุดฟลอราวิลล์

ประเภทสินทรัพย์: ห้องชุด
ขนาดพื้นที่: 261.28 ตารางเมตร
ราคา: 6,846,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

00381 อาครชุดฟลอราวิลล์ 2

ประเภทสินทรัพย์: ห้องชุด
ขนาดพื้นที่: 164.77 ตารางเมตร
ราคา: 4,320,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05420 โครงการ เค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา
ราคา: 1,373,760 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05409 โครงการ เค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา
ราคา: 2,894,400 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05993 โครงการเค.ซี.การ์เด้นโฮม 14

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 0 งาน 50 ตารางวา
ราคา: 500,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05992 โครงการเค.ซี.การ์เด้นโฮม 14

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 0 งาน 61 ตารางวา
ราคา: 610,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05991 โครงการเค.ซี.การ์เด้นโฮม 14

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 0 งาน 50 ตารางวา
ราคา: 500,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05990 โครงการเค.ซี.การ์เด้นโฮม 14

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 0 งาน 64 ตารางวา
ราคา: 640,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05988 โครงการเค.ซี.การ์เด้นโฮม 14

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 0 งาน 64 ตารางวา
ราคา: 640,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05985 โครงการเค.ซี.การ์เด้นโฮม 14

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา
ราคา: 1,160,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

00754 โครงการบ้านสวนริมเมือง

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา
ราคา: 1,210,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05430 โครงการ เค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา
ราคา: 1,339,200 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

00753 โครงการบ้านริมเมือง

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา
ราคา: 1,210,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

04405 โครงการฉลองกรุง ริเวอร์รีสอร์ท

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา
ราคา: 2,040,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

04406 โครงการฉลองกรุง ริเวอร์รีสอร์ท

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา
ราคา: 2,510,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

04408 โครงการฉลองกรุง ริเวอร์รีสอร์ท

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 1 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา
ราคา: 5,417,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

04407 โครงการฉลองกรุง ริเวอร์รีสอร์ท

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 1 ไร่ 1 งาน 62 ตารางวา
ราคา: 5,810,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05874 อาคารชุด บดินทร์ สวีท โฮม

ประเภทสินทรัพย์: ห้องชุด
ขนาดพื้นที่: 35.85 ตารางเมตร
ราคา: 717,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05859 อาคารชุด บดินทร์ สวีท โฮม

ประเภทสินทรัพย์: ห้องชุด
ขนาดพื้นที่: 71.70 ตารางเมตร
ราคา: 1,290,600 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05304 โครงการ เค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา
ราคา: 1,607,040 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05860 อาคารชุด บดินทร์ สวีท โฮม

ประเภทสินทรัพย์: ห้องชุด
ขนาดพื้นที่: 71.70 ตารางเมตร
ราคา: 1,290,600 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05413 โครงการ เค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา
ราคา: 1,307,232 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05429 โครงการ เค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา
ราคา: 924,480 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

05417 โครงการ เค.ซี.เลคพาราไดซ์

ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินเปล่า
ขนาดพื้นที่: 0 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา
ราคา: 1,218,240 บาท
อ่านเพิ่มเติม »

ONLINE TOOLS

ที่ตั้งธนาคาร

exchange rate BIBOR rate International Branch SLA